TMA Trend Talk: Trends and Cha...
เป็นงานที่อัพเดทเทรนด์ด้านเทคโนโลยีในด้าน cloud technology, digital technology เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ พร้อมก...
Thailand ICT Excellence Awards...
TMA - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเท...
STI Forum 2016
...สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมมือกับ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการรางวัลพระ...
SUBSCRIBE
ติดตามข่าวสารจากเราได้ที่นี่
DOWNLOADS
OTHER NEWS