การประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2560
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮเอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
STI Forum 2016
...สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมมือกับ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการรางวัลพระ...
Top Talk by Mr. Sunil Bharti M...
TMA TOP TALK ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทั้งในระดับโลกและภูมิภาค ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของไ...
SUBSCRIBE
ติดตามข่าวสารจากเราได้ที่นี่
DOWNLOADS
OTHER NEWS