TMA  NEWS
Thailand Management Association
Article Sharing

Article Sharing

ทั้งหมด ( 99 )
เรียงลำดับ   :    ล่าสุดก่อน   |    เก่าที่สุดก่อน
ในเวลานี้เรื่องราวของดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นมาแรงควบคู่กับเรื่องของอุตสาหกรรม 4.0 ที่รัฐบาลได้พยายามผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจัง จากผลการสำรวจของ Global Center for Digital Business Transformation ได้กล่าวถึงความเร็วและแรงของกระแสดิจิทัลที่กระทบธุรกิจแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน แบ่งธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้
ศาสตราจารย์ทอฟิก เจลลาสซี่ (Professor Tawfik Jelassi) ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และการบริหารเทคโนโลยีแห่งสถาบันไอเอ็มดี กล่าวว่าบริษัทที่ไม่ปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีมีหนทางเดินเดียวคือก้าวสู่หายนะ ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแบบทวีคูณ การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นดิจิทัลทำให้บริษัทมากกว่าครึ่งของ 500 บริษัทที่เคยติดอันดับ Fortune สูญหายตายจากไปตั้งแต่ปี 2543 และนี่เพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่โลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ศ.อาร์ทูโร บริส (Professor Arturo Bris) ผู้อำนวยการศูนย์ IMD World Competitiveness Center บรรยายในหัวข้อ Adopting Technology for National Competitiveness ชี้ว่าในยุคดิจิทัล ภาครัฐจะมีความสำคัญอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อชีวิตผู้คน สังคม เศรษฐกิจ ต่อประเทศต่างๆในโลก ภาครัฐจะเป็นผู้นำในการที่จะต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ โดยที่ไม่ควรปิดกั้น แต่เปิดรับเทคโนโลยี เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ตัวอย่างประเทศที่ภาครัฐมีความเข้มแข็งเช่น ฮ่องกง สวิสเซอแลนด์ สิงคโปร์ และนอรเวย์ ภาครัฐของไทยอยู่อันดับที่ 22 จาก 63 ประเทศ
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนประเทศให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลนั้น ลักษณะของเศรษฐกิจไทยที่ประกอบด้วย 6,300 บริษัทใหญ่ ที่มีทรัพย์สินไม่รวมที่ดิน เกิน 200 ล้านบาท มีพนักงานเกิน 200 คน ซึ่งก่อให้เกิด GDP รวมกันเกิน 50 % ของประเทศ และมี SMEs 2.87 ล้าน แห่ง
ติดปีกความสามารถในการแข่งขันประเทศไทยด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล “Powering Thailand Competitiveness through Digital Transformation” สัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2018 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย “Powering Thailand Competitiveness through Digital Transformation” ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นหาแนวทางร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนขีดความสามารถของประเทศให้แข็งแกร่งและเติบโตอย่างมั่นคง
​ในโลกของการผลิต 4.0 กลายเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ที่เริ่มเป็นจริงใน Model Plant ของเยอรมนี การเชื่อมโยงของโลกดิจิทัล กับโลกกายภาพ ทำให้เกิดประสิทธิภาพจำนวนมาก ขณะเดียวกัน บทบาทของคนได้เปลี่ยนไป ซึ่งประเทศไทยยังไม่ไปถึงระดับนั้น แต่จะต้องเตรียมคนเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้น

8 สิ่งที่ Future leaders ในประเทศไทยต้องมี

16 กรกฎาคม 2561   |  เวลา 15:58 น.
ปี 2017 World Economic Forum ได้ทำ Human Capital Ranking ของไทย ประเด็นสำคัญคือ Capacity เริ่มมีเรื่องการศึกษาระดับมัธยมศึกษาน้อยลงมาก อาจเป็นจำนวนเด็กที่น้อยลง และการเรียนต่อจากระดับประถมศึกษาลดลง ส่วน deployment ก็น่าจับตา เพราะเป็นสิ่งที่ทั่วโลกคิดว่า องค์กรทั้งหลายควรมีสมดุลทางเพศ ไม่ว่าชาย หญิง หรือเพศที่สาม ต่างมีลักษณะแตกต่างกันไป ทุกคนมีคุณค่าที่แตกต่างกันจึงต้องทำให้เกิดสมดุล
ปัจจุบันประเทศต่างๆ ในอาเซียนต่างมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้ เพื่อใช้เป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีแนวคิดใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาความเจริญของเมืองอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันเราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค "เศรษฐกิจดิจิทัล" ซึ่งเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลในการทำธุรกิจทุกมิติ ไม่ว่าจะแง่ของการทำงาน การติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงกระบวนการค้าขาย ดังนั้นสิ่งที่มีความจำเป็นของทุกธุรกิจในขณะนี้ คือ การปรับตัวเข้าหาโลกดิจิทัลเพราะจะเป็นตัวชี้ขาดถึงการทำธุรกิจในอนาคตว่าจะอยู่รอดหรือไม่