Downloads
Thailand Management Association
Downloads

TMA Trend Talk#9 “Streamlining HR Operations with AI”

TMA Trend Talk#9 “Streamlining HR Operations with AI”
Project:  TMA Trend Talk #9 หัวข้อ “Streamlining HR Operations with AI” 
Date:      27 กุมภาพันธ์ 2562, 13.30 - 15.30 น.
Venue:    ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต 
MC:     คุณมนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )