TMA  NEWS
Thailand Management Association
TMA Magazine

TMA Magazine

All ( 16 )
Sort   :    Latest   |    Earliest
2020 เปลี่ยนวิธีคิด เพื่อความยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา องค์กรต้องปรับตัวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการทำงาน แต่เมื่อไม่นานมานี้ ประเด็นร้อนที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจและให้ความสำคัญนั่นคือ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
ปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่ออนาคตที่ดีกว่า อีก 3 เดือนข้างหน้าก่อนจะสิ้นสุดปี 2019 คงเป็นช่วงเวลาที่หลายคนเริ่มวางแผน.... ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แต่ในขณะที่ปัจจุบันนี้ การเปลี่ยนเปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำาให้ มีเรื่องใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ทุกวัน ซึ่งอาจจะกระทบกระเทือนกับสิ่งที่ทำาอยู่รวมไปถึงแผนการ ที่วางไว้ในอนาคตได้เช่นกัน การพัฒนาศักยภาพและปรับเปลี่ยนมุมมองจึงเป็นเรื่องสำาคัญ ที่ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
ปัจจุบันทุกองค์กรทั่วโลกเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีแค่เรื่องของดิจิทัลเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจให้พร้อมรับกับเทคโนโลยีและดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งทุกองค์กรต้องไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากพอกับการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้
ฉบับที่แล้วเราพูดถึงสังคม 5.0 คือ สังคมที่มีการเชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยี โลกไซเบอร์ และโลกทางกายภาพ โดยมีสารสนเทศเป็นพื้นฐานพร้อมทั้ง ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนเร่งกระบวนการทุกอย่างให้ไปอย่างรวดเร็ว
สังคม 4.0 อาจจะยังเร็วไม่พอ แต่ยุค 5.0 กำาลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างแน่นอน ล่าสุดหลายประเทศเริ่มเตรียมตัวเข้าสู่ยุค 5.0 บางประเทศเริ่มทดสอบระบบ 5G และนักการตลาด

Magazine 2018 Issue 31 Oct – Dec

20 September 2018 16:59
“คุณธีรนันท์ ศรีหงส์” ประธานคนใหม่ TMA ยุคดิจิทัล เปิดวิสัยทัศน์ชี้เป้าหมายที่เป็นหัวใจสำคัญ 3 เรื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและองค์กรในประเทศไทยเติบโตอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน แข่งขันได้ในระดับสากล
ในยุคดิจิทัลที่บางองค์กรอาจจะมองว่าเป็นแค่แนวโน้มทางเทคโนโลยี แต่หลายองค์กรได้เห็นถึงประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เพื่อให้มีการตัดสินใจได้รวดเร็วสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการปรับตัวทางธุรกิจ
ชีวิตยุคเทคโนโลยีที่จะต้องวนเวียนกับการพึ่งพาอุปกรณ์ ไฮเทค เพื่อเข้าถึงโลกออนไลน์ที่คอยอำนวยความสะดวกในการ ติดต่อสื่อสาร พฤติกรรมคนจะมีชีวิตเหมือนกันทั้งโลก คือ ออนไลน์ผ่านอุปกรณ์มือถือ พูดคุยกันผ่านเครือข่ายสังคม ออนไลน์ แชร์ภาพส่วนตัวให้คนติดตาม ค้นหาข้อมูลออนไลน์ ส่วนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ปัจจุบันจะถูกใช้ทำงานรับ-ส่งอีเมล ค้นหาข้อมูล อ่านข่าว อ่านหนังสืออนไลน์ จัดการกับข้อมูล เป็นต้น ทั้งหมดเกิดจากเทคโนโลยีที่เข้ามาในชีวิตประจำวัน และแทรกแซง เข้ามาในระบบการทำงาน ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นเรื่องของ “ยุคดิจิทัล” ที่ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต และการทำงาน ซึ่งนับจากนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกในเวลาอันรวดเร็ว อย่างแน่นอน ธุรกิจต้องปรับทั้งกระบวนการคิดและวิธีการในการ บริหารจัดการ เพื่อให้ทันและตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย และ เมื่อธุรกิจเปลี่ยนแนวทาง คนทำงานก็ต้องพัฒนาให้ทันความ ต้องการของตลาด เพราะอนาคตคือ สิ่งที่ไม่แน่นอน วันนี้อยู่กับ โลกดิจิทัล วันข้างหน้าอาจจะมีอะไรที่มากกว่านี้ และทุกวันนี้เรื่องราวของเทคโนโลยีมีมันสมองที่มีความฉลาด มากขึ้นก็ได้เข้ามาลดบทบาทมนุษย์แล้ว อย่างที่เห็นได้ชัด คือ ธนาคารได้เปลี่ยนรูปแบบเป็น Online Banking ได้เห็นหุ่นยนต์ เข้ามาทำงานในโรงพยาบาล และหุ่นยนต์ถือถาดอาหารเสิร์ฟตาม โต๊ะอาหาร แน่นอนว่ายังมีอีกหลายอาชีพที่เทคโนโลยีเหล่านี้จะ เข้ามาทำงานแทน โดยเฉพาะงานเอกสาร งานแอดมิน มีให้เราได้เห็น ในไม่ช้านี้แน่ๆ แล้วคุณ เตรียมพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง?

Magazine 2018 Issue28 Jan - Mar

26 December 2017 11:47
นอกจากปีปฏิทินที่ต้องเปลี่ยนในทุกปีแล้ว ยังมีสิ่งใดที่ ต้องเปลี่ยนอีกบ้าง? และอะไรที่ยังคงเดิม?