Conference /   Seminar
Thailand Management Association
Events
BRAND ANATOMY: SPEED-UP YOUR BRAND POWER

BRAND ANATOMY: SPEED-UP YOUR BRAND POWER

หลักสูตรนี้ พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจและเห็นมุมมองการพัฒนาแบรนด์ในโลกยุคดิจิตอล ผ่านการฝึกฝน และรับฟังการบรรยายจากนักการตลาดชั้นนำของเมืองไทย ในแนวทางของการวิเคราะห์ BRAND ANATOMY
Digital Transformation Forum & Excellence Awards 2020

Digital Transformation Forum & Excellence Awards 2020

Thailand Competitiveness Conference 2020

Thailand Competitiveness Conference 2020

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )