Conference /   Seminar
Thailand Management Association
Conference / Seminar

THAILAND COMPETITIVENESS CONFERENCE 2021

***ท่านสามารถลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วม THAILAND COMPETITIVENESS CONFERENCE 2021 ได้ที่

Link >>> ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )