TMA  NEWS
Thailand Management Association
TMA News

TMA News

ทั้งหมด ( 120 )
เรียงลำดับ   :    ล่าสุดก่อน   |    เก่าที่สุดก่อน
องค์การสหประชาชาติ (UN) ประมาณการว่าในปี ค.ศ. 2030 ประชากรโลกจะเพิ่มจำนวนเป็น 8,500 ล้านคน นั่นหมายความว่าจำนวนอาหารที่ผู้คนทั่วโลกบริโภคต้องทวีจำนวนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เวที Global Business Dialogue 2018 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และกระทรวงการต่างประเทศ จึงมีการพูดถึง เทรนด์อาหารโลกที่ต้องเน้นกระบวนการผลิตเพื่อสร้างความยั่งยืน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
เวที Global Business Dialogue 2018 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และกระทรวงการต่างประเทศ เผยผลวิจัยว่า ปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (AI-Artificial Intelligence) จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญ และจะเป็น Game Changer โดยเฉพาะด้าน Smart City, Smart Agriculture และ Decentralize ระบบการจัดการต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันหลากหลายองค์กรได้นำแนวคิด Circular Economy หรือระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน มาใช้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น แต่ในแง่ของการพัฒนาทั้งประเทศนั้น ไม่ได้ตีกรอบแค่อยู่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของคนทั้งประเทศและหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย นำไปสู่การพัฒนาที่กว้างมากขึ้นทั้งในด้านคุณภาพชีวิต สังคม และธุรกิจ ด้วยการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์โลก นำไปสู่การบรรลุ "เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" หรือ Sustainable Development Gold (SDGs) ที่กำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดงานสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2018 เรื่อง Powering Thailand Competitiveness through Digital Transformation โดยหนึ่งใน หัวข้อของการสัมมนามีการพูดถึง "New Era of Education : When everyone can learn anything"
กรุงเทพธุรกิจ พัฒนารูปแบบการสำรวจให้มีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น และนำดิจิทัลแพลตฟอร์ม มาช่วยจัดการข้อมูลและสร้างความสะดวกในการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ

'เปลี่ยน' ทางรอดธุรกิจยุคดิจิทัล

19 กรกฎาคม 2561   |  เวลา 17:07 น.
"บริษัทที่ไม่ปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีหนทางเดินเดียวคือก้าวสู่หายนะ" ทอว์ฟิค เจลาสซี่ Professor of Strategy and Technology Management จาก IMD กล่าว พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นถึงการทำงานขององค์กรระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นทรงพลังอย่างไร
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดงานสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2018 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Powering Thailand Competitiveness through Digital Transformation เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันไอเอ็มดี ผู้บริหารภาครัฐและเอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคปัจจุบัน และเปิดมุมมองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเทคโนโลยีที่ส่งผล กระทบต่อรัฐบาลและภาคธุรกิจ
ในงาน Thailand ICT Management Forum 2018 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้เชิญองค์กรแถวหน้าในธุรกิจต่าง ๆ มาถ่ายทอดมุมมองและบทเรียนธุรกิจ ในหัวข้อ "Power of Business Transformation" โดย "ไลน์ (ประเทศไทย)" เป็นหนึ่งในนั้น
ไม่อยากเป็นองค์กรใหญ่เก่าเก็บ เชื่องช้าจนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง วิ่งไม่ทันโลกดิจิทัล ธุรกิจต้อง"กลับหัวคิด"(Rethinking) ค้นนิยามใหม่บนธุรกิจเดิม ผ่าตัดองค์กรผุดโมเดลใหม่ "ฆ่าไม่ตาย..!!"