TMA  NEWS
Thailand Management Association
TMA in the News

TMA in the News

ทั้งหมด ( 156 )
เรียงลำดับ   :    ล่าสุดก่อน   |    เก่าที่สุดก่อน
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดสัมมนานักธุรกิจอาเซียน ปีที่ 4 ตอกย้ำความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อพร้อมรับการเปิดตลาดเออีซี

สัมมนาระดับภูมิภาค ASEAN Business Forum 2013

12 พฤษภาคม 2559   |  เวลา 20:08 น.
ปาฐกถาในหัวข้อ "ASEAN Talents: The driving force" โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน
งานประชุมใหญ่ประจำปี 2556
TMA หรือ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยร่วมมือกับ 3 องค์กรหลัก จัดโครงการ “Thailand ICT Excellence Awards 2012-2013” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อให้การยกย่องสนับสนุนองค์กรและผู้บริหารที่สามารถนำระบบไอซีทีมาบริหารจัดการเพื่อพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นสื่อกลางในการระดมความคิดเห็นของนักบริหารไอทีชั้นนำที่มีต่อสถานการณ์ด้านไอทีในยุคปัจจุบัน
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ซึ่งเป็น Partner Institute กับ World Competitiveness Center แห่งสถาบัน IMD (International Institute for Management Development) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในโครงการ World Competitiveness Survey มาตั้งแต่ปี 2540 เผยผลถึงการประกาศผลของ IMD ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ รวม 60 ประเทศทั่วโลกประจำปี 2556 ซึ่งในปีนี้สหรัฐอเมริกาได้รับการจัดอยู่ในอันดับสูงสุด เลื่อนขึ้นหนึ่งอันดับจากเมื่อปีที่แล้ว รองลงมาได้แก่ สวิสเซอร์แลนด์ซึ่งเลื่อนขึ้นหนึ่งอันดับเช่นกัน ในขณะที่ฮ่องกงซึ่งเคยเป็นอันดับหนึ่งในปีที่แล้วเลื่อนลงอยู่อันดับสาม

Logistics Asia 2013 - AEC Logistics Best Practices

12 พฤษภาคม 2559   |  เวลา 20:26 น.
การพัฒนาด้าน Logistics เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทย โดยมุ่งเน้นทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขัน

Thailand Corporate Excellence Awards and SMEs Excellence Awards 2012

12 พฤษภาคม 2559   |  เวลา 20:49 น.
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards และรางวัล SMEs Excellence Awards 2012 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศในเรื่องการบริหารจัดการด้านต่างๆ จำนวน 8 สาขา และรางวัลเอสเอ็มอี จำนวน 3 รางวัล

TMA จัด CMO Forum: The Future of Marketing Platforms

12 พฤษภาคม 2559   |  เวลา 20:56 น.
CMO Forum: The Future of Marketing Platforms หรือ ทิศทางและอนาคตของรูปแบบโมเดลการตลาดของประเทศไทย โดยรวบรวมสุดยอดกูรู นักการตลาดชั้นนำของไทย มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการรับมือการตลาดยุคใหม่ การบริหารงานด้านการตลาดโดยใช้ระบบเครื่องมือและเทคโนโลยีสร้างสรรค์กิจกรรมการตลาดอย่างมืออาชีพ

Benefits and Salary Survey 2013

12 พฤษภาคม 2559   |  เวลา 21:09 น.
สัมมนาแนวคิดหลักการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนสถานการณ์จ้างงานให้แก่ผู้ซื้อหนังสือ Benefits and Salary Tracking ที่ผ่านมา
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )