TMA  NEWS
Thailand Management Association
Article Sharing

Article Sharing

ทั้งหมด ( 116 )
เรียงลำดับ   :    ล่าสุดก่อน   |    เก่าที่สุดก่อน
Neuromarketing คือ การตลาดโดยใช้ประสาทวิทยา (Neuroscience) เข้ามาช่วยการทำวิเคราะห์ วิจัยหา Customer Insight เข้ามาช่วยในการทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีรากฐานสำคัญมาจาก Neuroscience คือ ใช้หลักการวิทยาศาสตร์ที่สามารถศึกษาระบบการทำงานของสมองคน สามารถจับคลื่นสมอง จับสัญญาณและความเคลื่อนไหวของสายตา ฯลฯ ทำให้เข้าใจถึงกระบวนการความคิดของมนุษย์ นักการตลาดจึงเริ่มเอาหลักการ Neuro-science มาวิเคราะห์ปฏิกิริยาของลูกค้า กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการตลาด เช่น พฤติกรรมการดูโฆษณาที่ส่งไปถึงลูกค้านั้นได้ผลอย่างไร ลูกค้ามีความสนใจมากน้อยแค่ไหน ดูแล้วมีปฏิกิริยาอย่างไรกับร่างกาย เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ การลอกเลียนแบบ ฯลฯ
เมื่อกระแสโลกเปลี่ยน ทำให้ธุรกิจไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างต้องปรับตัวตามให้ทันเพื่อให้อยู่รอดต่อไปได้เช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่ต้องเริ่มขยับตัวเพื่อก้าวให้ทันโลกยุคดิจิทัล เพราะยังมีผู้ประกอบการค้าปลีกหลายรายที่มีมุมมองและความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในทางที่ผิด โดยเฉพาะการคิดว่ามันเป็นเพียงแค่กระแสที่ผ่านมาแล้วผ่านไป

การลงทุนที่ยั่งยืนในยุค Digital Marketing

28 กันยายน 2561   |  เวลา 16:04 น.
เคยมีคำถามว่าทำไมหลายองค์กร หรือ ธุรกิจไม่เห็นต้องทำ Branding มีแค่ Sale กับ Marketing ก็อยู่กันมาได้ตั้งหลายปี?....
“คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ได้อธิบายว่า เป้าหมายที่ 14 ของ SDGS คือ LIFE BELOW WATER ซึ่งปัญหาของทะเลไทยมีทั้งเรื่องการเสื่อมโทรมของปะการัง การเสียชีวิตของปลาโลมาและเต่าทะเล และปัญหาการทิ้งขยะพลาสติกทางทะเล ซึ่งปัญหาการทิ้งขยะพลาสติกทางทะเลนี้ เป็นปัญหาที่เร่งด่วนของไทย เพราะมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ติด 1 ใน 5 ของโลก และตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 4-5 ของโลก ฟังแล้วน่าตกใจใช่มั้ยครับ งั้นเรามาดูภาพใหญ่เกี่ยวกับปัญหานี้ต่อกันเลย
การทำธุรกิจหรือการพัฒนาธุรกิจในปัจจุบัน จะต้องคำนึงถึงหลายๆ ปัจจัยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง รวมไปถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ แต่ประเด็นสำคัญที่ทุกๆ องค์กรจะต้องคำนึงถึงก็คือ เราจะพัฒนาธุรกิจอย่างไร ให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง
ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติ พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติ และโครงการตามแนวพระราชดำริในด้านต่างๆ ของพระองค์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ไม่เพียงแต่จะยังความปลื้มปีติในหมู่พสกนิกรชาวไทยเท่านั้น แม้แต่องค์การระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษาทั่วโลก ต่างก็ตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์เช่นกัน
เป็นเรื่องน่ายินดีว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาคธุรกิจมีความตื่นตัวและให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางธุรกิจที่เดินหน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจบนเป้าหมายแห่งความยั่งยืนอยู่ที่ “ผู้บริหาร” ที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ และมีหลักในการปฏิบัติ 3 ประการ ดังนี้
‘ขยะอาหาร’ (Food waste) กำลังเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกังวล เพราะตอนนี้ 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตถูกทิ้งกลายเป็นขยะ ซึ่งในแต่ละปีทั่วโลกมีอาหารที่ถูกทิ้งให้เน่าเสียอย่างเปล่าประโยชน์กว่า 1,300 ล้านตัน โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯที่ทิ้งอาหาร 34 ล้านตัน และสหราชอาณาจักรที่มีอาหารที่ถูกทิ้งกว่า 17 ล้านตัน ในขณะที่ทั่วโลก มีคนกว่า 870 ล้านคนกำลังขาดแคลนอาหาร
การทำธุรกิจหรือการพัฒนาธุรกิจในปัจจุบัน จะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีหลายองค์กรที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพื่อที่จะเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้อย่างมั่นคง