TMA  NEWS
Thailand Management Association
TMA Press Releases

TMA Press Releases

ทั้งหมด ( 11 )
เรียงลำดับ   :    ล่าสุดก่อน   |    เก่าที่สุดก่อน
กรุงเทพฯ, - 26 พฤศจิกายน 2563 – สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 และ SMEs Excellence Awards ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมุ่งผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อันจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
กรุงเทพฯ, - 20 พฤศจิกายน 2563 – สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมจัดงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards และรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 โดยมุ่งหวังที่จะช่วยผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อันจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
กรุงเทพฯ, --- พฤศจิกายน 2563 – ข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) ระบุว่าภาวะวิกฤติ COVID-19 ได้ส่งผลให้มีประชากรที่ประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาเพิ่มมากขึ้นถึง 132 ล้านคนในปีนี้ และคาดว่าในปี ค.ศ.2030 ประชากรมากกว่า 2 พันล้านคนทั่วโลกจะไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอ
กรุงเทพฯ, -19 ตุลาคม 2563 - เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในงานสัมมนาออนไลน์ “Digital Transformation Forum” และ “Thailand Digital Excellence Awards 2020” สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “ดีป้า” ได้มีการนำเสนอความรู้และประสบการณ์เชิงลึกจากองค์กรชั้นนำระดับโลกและในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านดิจิทัลให้กับองค์กรต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (BCG) ทำการสำรวจและประกาศรางวัล องค์กรที่ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการดิจิทัลใน 4 สาขา คือ Business Model Innovation, Optimized Operations, Culture & Talent และ Tech Innovation & AI โดยผู้ได้รับรางวัล ประกอบด้วย บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ตามลำดับ โดยมี นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลที่ TMA เมื่อเร็ว ๆ นี้
กรุงเทพฯ, 27 ตุลาคม 2563 - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยกลุ่มบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology Innovation Management Group : TMA-TIMG) และมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเวทีสัมมนาออนไลน์ TechInno Forum 2020 ภายใต้หัวข้อ “Future Living : TechInno For a Better Life” แบ่งปันความรู้และวิทยาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรโลกให้ดีขึ้น ตอบสนองสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างยั่งยืน พร้อมเรื่องราวนวัตกรรมที่น่าสนใจจากนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2563
สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ Food Innopolis International Symposium 2020 (FIIS2020)
กรุงเทพฯ , 1 ตุลาคม 2563 – สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ (TMA) เผยผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศจาก World Competitiveness Center ของ International Institute for Management Development หรือ IMD สวิตเซอร์แลนด์ ประจำปี 2563 โดยประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้น 1 อันดับจากปี 2562 มาอยู่ในอันดับที่ 39 จาก 63 เขตเศรษฐกิจในปีนี้ ถึงแม้ว่าจะมีคะแนนสุทธิลดลงจาก 68.43 ในปี 2562 มาเป็น 64.26 จากคะแนนเต็ม 100 ในปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของ 63 เขตเศรษฐกิจที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจาก 74.84 เหลือเพียง 69.9 ในปีนี้
กรุงเทพฯ – เพื่อผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และสนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมกันสร้างสรรค์เมืองที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนท่ามกลางสภาพภูมิอากาศที่ผันแปร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จึงจัดงาน “Sustainability Forum 2000 : Creating a Resilient City” โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและระดับโลก มาร่วมให้ความรู้และความเห็นในแง่มุมต่าง ๆ
กรุงเทพฯ, -- ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน Sustainable Development Goals ขององค์การสหประชาชาติ และเพื่อสร้างความตระหนักว่า “ความยั่งยืน” (Sustainability) ได้กลายเป็นปัจจัยที่ 5 สู่ความสำเร็จของธุรกิจ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จึงเตรียมจัดงาน “Sustainability Forum 2000 : Creating a Resilient City” ในวันที่ 16-17 กันยายน 2563 บนช่องทางออนไลน์ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ระดับโลกและประสบการณ์จากผู้บริหารชั้นนำทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อให้องค์กรต่างๆสามารถกำหนดกลยุทธ์และแผนงานที่มีประสิทธิผล เพื่อร่วมกันสร้างความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )