TMA  NEWS
Thailand Management Association
Article Sharing

Article Sharing

ทั้งหมด ( 211 )
เรียงลำดับ   :    ล่าสุดก่อน   |    เก่าที่สุดก่อน

3 คำถามสำคัญที่จะนำไปสู่การทำ R&D

06 พฤศจิกายน 2561   |  เวลา 10:07 น.
งานหลักของ Institute for the Future (IFTF) หรือสถาบันเพื่ออนาคตนั้น ได้ขยายการทำงานมาสู่ภาคธุรกิจด้วย โดย 3 สิ่งสำคัญที่สถาบันเพื่ออนาคตทำอยู่ก็คือ การคาดการณ์ (foresight) > การหาข้อมูลเชิงลึก (insight) > การลงมือฏิบัติ (action)
ผลของการใช้ประสาทวิทยาเพื่อการตลาดคืออะไร และ จะนำไปใช้ได้อย่างไร หลายคนอาจจะกำลังสงสัยว่าเราจะใช้ประสาทวิทยาในการสร้างกำไรให้บริษัทได้อย่างไร คำตอบก็คือการตลาดเซลล์สมองมนุษย์ หรือ Neuromarketing ที่ Thimus กำลังทำอยู่นั่นเอง หน้าที่ของ Thimus ในการตลาด คือ การปลดล็อกประตูบานที่เคยถูกล็อกด้วยวิธีการทาง Applied Neuroscience หากเปรียบงานของ Thimus เป็นไวน์ การทำการตลาดเซลล์สมองมนุษย์ที่ Thimus ทำไม่ใช่แค่การดื่มไวน์และบอกได้ว่าไวน์ตัวไหนดี แต่เป็นการค้นคว้าว่าจะผลิตไวน์รสชาติดีที่กำลังดื่มขึ้นมาได้อย่างไร กล่าวคือ งานของ Thimus ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่ผลลัพธ์ แต่เป็นทุกอย่าง ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การคิดริเริ่ม

การบรรยายพิเศษ Technologies that Harness Local Wisdom

29 ตุลาคม 2561   |  เวลา 12:03 น.
ภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ใช่การคิดใหญ่หรือคิดเล็ก แต่เป็นการคิดให้พอดีกับการแก้ปัญหาในชีวิตคน โดยอาศัยการสังเกตธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบตัว เมื่อโลกมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น ชาวนาแบบดั่งเดิมแทบจะไม่เหลืออยู่แล้ว เกษตรกรหลายคนมีรายได้อื่นนอกจากการทำนา มีความเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น แล้วนวัตกรรมต่างๆ จะอยู่ร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน และจะส่งเสริมกันได้อย่างไร
เมื่อพูดถึงการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมนั้นก็มักจะมีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่พูดง่าย แต่ทำยาก อาจเนื่องมาจากความไม่แน่ใจว่าการจะลุกขึ้นมาทำต้องใช้กรอบความคิด แบบไหน ความยากอยู่ที่ก้าวแรกที่จะทำว่าต้องก้าวไปแบบไหน ซึ่งปัญหาด้านความเป็นผู้นำ หรือ Crisis of Leadership นี้ก็เป็นหนึ่งในปัญหาของสังคมที่มีอยู่มายมากหลายมิติ ในปัจจุบันเรามีทรัพยากร มีเทคโนโลยี มีความรู้มากมาย แต่เราขาดผู้นำที่มีความเข้าใจ และมีภาวะความเป็นผู้นำ ดังนั้นผู้นำจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

Smart Community, Smart City

19 ตุลาคม 2561   |  เวลา 16:52 น.
การขยายตัวของเมืองเพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีการวางแผนนำไปสู่ปัญหาต่างๆ จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะ การจราจร ความเหลื่อมล้ำ ดังนั้นการพัฒนาเมืองเพื่อก้าวสู่อนาคตที่ดีจะต้องคำนึงถึง 3 หลักการ

AI for Sustainability

19 ตุลาคม 2561   |  เวลา 16:50 น.
ณ ตอนนี้ ทั่วโลกได้มีความสนใจในการใช้ AI มากขึ้น รายงานจาก PwC ได้ระบุว่าผู้บริหารทั่วโลกมากถึง 54% ได้มีการลงทุนในด้าน AI โดยในด้านการพัฒนาความยั่งยืนก็ได้มีการนำ AI เข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change), ความมั่นคงของน้ำและพลังงาน, การเกษตร, การพยากรณ์และการทำนายเหตุการณ์ต่างๆ, การวางผังเมือง, รหัสพันธุกรรม ฯลฯ
Neuromarketing คือ การตลาดโดยใช้ประสาทวิทยา (Neuroscience) เข้ามาช่วยการทำวิเคราะห์ วิจัยหา Customer Insight เข้ามาช่วยในการทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีรากฐานสำคัญมาจาก Neuroscience คือ ใช้หลักการวิทยาศาสตร์ที่สามารถศึกษาระบบการทำงานของสมองคน สามารถจับคลื่นสมอง จับสัญญาณและความเคลื่อนไหวของสายตา ฯลฯ ทำให้เข้าใจถึงกระบวนการความคิดของมนุษย์ นักการตลาดจึงเริ่มเอาหลักการ Neuro-science มาวิเคราะห์ปฏิกิริยาของลูกค้า กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการตลาด เช่น พฤติกรรมการดูโฆษณาที่ส่งไปถึงลูกค้านั้นได้ผลอย่างไร ลูกค้ามีความสนใจมากน้อยแค่ไหน ดูแล้วมีปฏิกิริยาอย่างไรกับร่างกาย เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ การลอกเลียนแบบ ฯลฯ
เมื่อกระแสโลกเปลี่ยน ทำให้ธุรกิจไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างต้องปรับตัวตามให้ทันเพื่อให้อยู่รอดต่อไปได้เช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่ต้องเริ่มขยับตัวเพื่อก้าวให้ทันโลกยุคดิจิทัล เพราะยังมีผู้ประกอบการค้าปลีกหลายรายที่มีมุมมองและความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในทางที่ผิด โดยเฉพาะการคิดว่ามันเป็นเพียงแค่กระแสที่ผ่านมาแล้วผ่านไป

การลงทุนที่ยั่งยืนในยุค Digital Marketing

28 กันยายน 2561   |  เวลา 16:04 น.
เคยมีคำถามว่าทำไมหลายองค์กร หรือ ธุรกิจไม่เห็นต้องทำ Branding มีแค่ Sale กับ Marketing ก็อยู่กันมาได้ตั้งหลายปี?....
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )