TMA  NEWS
Thailand Management Association
Article Sharing

Article Sharing

ทั้งหมด ( 211 )
เรียงลำดับ   :    ล่าสุดก่อน   |    เก่าที่สุดก่อน
“คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ได้อธิบายว่า เป้าหมายที่ 14 ของ SDGS คือ LIFE BELOW WATER ซึ่งปัญหาของทะเลไทยมีทั้งเรื่องการเสื่อมโทรมของปะการัง การเสียชีวิตของปลาโลมาและเต่าทะเล และปัญหาการทิ้งขยะพลาสติกทางทะเล ซึ่งปัญหาการทิ้งขยะพลาสติกทางทะเลนี้ เป็นปัญหาที่เร่งด่วนของไทย เพราะมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ติด 1 ใน 5 ของโลก และตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 4-5 ของโลก ฟังแล้วน่าตกใจใช่มั้ยครับ งั้นเรามาดูภาพใหญ่เกี่ยวกับปัญหานี้ต่อกันเลย
การทำธุรกิจหรือการพัฒนาธุรกิจในปัจจุบัน จะต้องคำนึงถึงหลายๆ ปัจจัยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง รวมไปถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ แต่ประเด็นสำคัญที่ทุกๆ องค์กรจะต้องคำนึงถึงก็คือ เราจะพัฒนาธุรกิจอย่างไร ให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง
ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติ พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติ และโครงการตามแนวพระราชดำริในด้านต่างๆ ของพระองค์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ไม่เพียงแต่จะยังความปลื้มปีติในหมู่พสกนิกรชาวไทยเท่านั้น แม้แต่องค์การระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษาทั่วโลก ต่างก็ตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์เช่นกัน
เป็นเรื่องน่ายินดีว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาคธุรกิจมีความตื่นตัวและให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางธุรกิจที่เดินหน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจบนเป้าหมายแห่งความยั่งยืนอยู่ที่ “ผู้บริหาร” ที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ และมีหลักในการปฏิบัติ 3 ประการ ดังนี้
‘ขยะอาหาร’ (Food waste) กำลังเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกังวล เพราะตอนนี้ 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตถูกทิ้งกลายเป็นขยะ ซึ่งในแต่ละปีทั่วโลกมีอาหารที่ถูกทิ้งให้เน่าเสียอย่างเปล่าประโยชน์กว่า 1,300 ล้านตัน โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯที่ทิ้งอาหาร 34 ล้านตัน และสหราชอาณาจักรที่มีอาหารที่ถูกทิ้งกว่า 17 ล้านตัน ในขณะที่ทั่วโลก มีคนกว่า 870 ล้านคนกำลังขาดแคลนอาหาร
การทำธุรกิจหรือการพัฒนาธุรกิจในปัจจุบัน จะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีหลายองค์กรที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพื่อที่จะเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้อย่างมั่นคง
ปัญหาขยะล้นเมืองถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย โดยปัจจุบันประเทศไทยมีขยะเกิดขึ้นประมาณ 41,532 ตันต่อวัน หรือกว่า 15 ล้านตันต่อปี โดยร้อยละ 30 เป็นขยะที่นำไปรีไซเคิลได้ แต่กลับมีการรีไซเคิลนำมาใช้ประโยชน์จริงเพียง 1 ใน 4 เท่านั้น จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนควรจะช่วยกันแก้ไข เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง

Why good leaders make you feel safe.

07 กันยายน 2561   |  เวลา 16:40 น.
“ผู้นำที่ดีคือ คนที่ทำให้พนักงานในองค์กรรู้สึกมั่นคง และรู้สึกได้รับความไว้วางใจ” ในโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ความผันผวนของเศรษฐกิจ ความไม่แน่นอนของตลาด หรือแม้แต่เทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิต สิ่งต่างๆ เหล่านี้คอยขัดขวางชีวิต และลดทอนความสำคัญ ลดโอกาสที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ ส่งผลกระทบให้ธุรกิจมีความล้าสมัยได้เพียงชั่วค่ำคืน และจุดนี้เป็นจุดที่ผู้นำมีบทบาทสำคัญมากที่สุด
การเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองในประเทศที่กำลังพัฒนา ก็มักจะมาพร้อมกับการย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง สุดท้ายก็นำไปสู่ความเจริญในเมืองขนาดใหญ่ และแน่นอนก็ไม่พ้นที่จะต้องเจอปัญหาความแออัดในเมือง เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )