TMA  NEWS
Thailand Management Association
Article Sharing

Article Sharing

ทั้งหมด ( 212 )
เรียงลำดับ   :    ล่าสุดก่อน   |    เก่าที่สุดก่อน
ติดปีกความสามารถในการแข่งขันประเทศไทยด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล “Powering Thailand Competitiveness through Digital Transformation” สัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2018 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย “Powering Thailand Competitiveness through Digital Transformation” ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นหาแนวทางร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนขีดความสามารถของประเทศให้แข็งแกร่งและเติบโตอย่างมั่นคง
​ในโลกของการผลิต 4.0 กลายเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ที่เริ่มเป็นจริงใน Model Plant ของเยอรมนี การเชื่อมโยงของโลกดิจิทัล กับโลกกายภาพ ทำให้เกิดประสิทธิภาพจำนวนมาก ขณะเดียวกัน บทบาทของคนได้เปลี่ยนไป ซึ่งประเทศไทยยังไม่ไปถึงระดับนั้น แต่จะต้องเตรียมคนเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้น

8 สิ่งที่ Future leaders ในประเทศไทยต้องมี

16 กรกฎาคม 2561   |  เวลา 15:58 น.
ปี 2017 World Economic Forum ได้ทำ Human Capital Ranking ของไทย ประเด็นสำคัญคือ Capacity เริ่มมีเรื่องการศึกษาระดับมัธยมศึกษาน้อยลงมาก อาจเป็นจำนวนเด็กที่น้อยลง และการเรียนต่อจากระดับประถมศึกษาลดลง ส่วน deployment ก็น่าจับตา เพราะเป็นสิ่งที่ทั่วโลกคิดว่า องค์กรทั้งหลายควรมีสมดุลทางเพศ ไม่ว่าชาย หญิง หรือเพศที่สาม ต่างมีลักษณะแตกต่างกันไป ทุกคนมีคุณค่าที่แตกต่างกันจึงต้องทำให้เกิดสมดุล
ปัจจุบันประเทศต่างๆ ในอาเซียนต่างมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้ เพื่อใช้เป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีแนวคิดใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาความเจริญของเมืองอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันเราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค "เศรษฐกิจดิจิทัล" ซึ่งเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลในการทำธุรกิจทุกมิติ ไม่ว่าจะแง่ของการทำงาน การติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงกระบวนการค้าขาย ดังนั้นสิ่งที่มีความจำเป็นของทุกธุรกิจในขณะนี้ คือ การปรับตัวเข้าหาโลกดิจิทัลเพราะจะเป็นตัวชี้ขาดถึงการทำธุรกิจในอนาคตว่าจะอยู่รอดหรือไม่
ผ่านมาแล้วครึ่งปี ลองนั่งนิ่งหายใจยาว ๆ นึกดู แผนงานที่เคยวางไว้เราทำอะไรไปแล้วบ้าง มีอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ทำ หรืออะไรบ้างที่ทำแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และมีอะไรบ้างที่เราต้องเพิ่มเติมแก้ไข ทั้งหมดนี้เราเหลือเวลาอีกเพียงครึ่งปีที่จะปรับรูปแบบแผนการทำงานของเราให้บรรลุถึงเป้าหมายก่อนที่ จะถึงสิ้นปี
ทุกวันนี้องค์กรต่าง ๆ และธุรกิจ SME ในประเทศไทย พยายามที่จะผลักดัน และปรับตัวให้องค์กรสามารถยืดหยัดอยู่ได้ในยุค Thailand 4.0 แต่ความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลง ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น หลายองค์กรมีพนักงานหลาย Generation หรือแม้แต่ตัวของผู้นำเอง ถ้าไม่ได้เห็นความสำคัญ และเข้าใจจริง ๆ ว่าการเป็นองค์กรดิจิทัล ไม่ใช่แค่การมีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที (IT infrastructure) หรือการทำแอพพลิเคชั่นมาใช้ แต่มัน คือ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม กระบวนการทำงาน การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ และการทำงานในองค์กรแบบองค์รวม

OPENING KEYNOTE: BARAK OBAMA, 44TH PRESIDENT OF THE UNITED STATES

10 พฤษภาคม 2561   |  เวลา 17:22 น.
1 ใน Session Highlight ของ ATD International Conference and Exposition 2018 @ San Diego นั่นคือ Keynote Session โดยประธานาธิบดีบารัค โอบามา อดีดประธานาธิบดีคนที่ 44 ของสหรัฐอเมริกาและอายุน้อยที่สุด และไม่น่าแปลกใจว่าผู้เข้าร่วมงานต่างรอคอยเช้าวันนี้
วันนี้ เราขอนำเสนอ “Concept Poster” Concept Poster คือ การนำเสนอไอเดียออกมาเป็นรูปภาพ เพื่อให้ผู้ผู้ฟังเข้าใจได้ในทันทีว่าผู้นำเสนอต้องการสื่ออะไร เป็นการนำวิธีการของ “Design-Thinking” มาใช้สำหรับสื่อสารแก่นของความคิดใหม่/Initiative ผ่านรูปภาพอย่างกระชับ ซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของ Business Case เพื่อ move idea จากปัจจุบันไปสู่อนาคต
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )