TMA  NEWS
Thailand Management Association
Article Sharing

Article Sharing

ทั้งหมด ( 212 )
เรียงลำดับ   :    ล่าสุดก่อน   |    เก่าที่สุดก่อน

Beacon เทคโนโลยียกระดับบริการ

23 พฤศจิกายน 2560   |  เวลา 15:50 น.
Beacon นี่จะว่าไปก็ไม่ใช่ของใหม่ซะทีเดียว เพราะถูกพูดถึงในวงการไอทีมานานแล้ว แต่ที่ผ่านมายังไม่สามารถแจ้งเกิดได้ในวงการ เพราะอาจติดเรื่องข้อจำกัดของอุปกรณ์ แต่ในยุคนี้ที่สมาร์ตโฟนเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีการส่งสัญญาณที่ดีขึ้น ทำให้องค์กรธุรกิจสนใจที่จะนำบีคอนมาประยุกต์ใช้ในแวดวงค้าปลีกอย่างกว้างขวาง
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างกัน ซึ่งการที่เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติทำให้เกิดการพัฒนาอย่างมากมาย มาตั้งแต่ก่อนจะก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เสียอีก ไม่ว่าจะเป็นเพราะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ แนวทางการเลี้ยงดู การศึกษา ทั้งหมดล้วนรวมมาเป็นภูมิปัญญาของชนชาติต่างๆ การได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของต่างชาติก็เหมือนกับว่าได้เข้าใจคนในมุมมองที่เปลี่ยนไปและทำให้เราสามารถเพิ่มแนวคิดใหม่ๆ ให้กับการใช้ชีวิต และทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาธุรกิจ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากต่างประเทศนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน นั่นก็คือ ความแตกต่างและความเหมือน

เชื่อมต่อแบบไร้สาย

20 พฤศจิกายน 2560   |  เวลา 10:04 น.
Social Media ทำให้เกิด Social Network หากทุกคนมองเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นจากจุดนี้ ก็สามารถที่จะสร้างชุมชน สร้างธุรกิจ สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ไม่ยาก
คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้หญิงเก่งที่ใช้ความสามารถก้าวข้ามคำสบประมาทของสังคมที่มองว่าผู้บริหารหญิงไม่มีความเป็นผู้นำเพียงพอ อย่างไม่ย่อท้อและสามารถขจัดภาพเหล่านั้นออกไปได้ จนได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติ เปิดเผยว่า หลังจากโลกเราเข้าสู่ยุคปฎิวัติอุตสาหกรรม ยุคที่ 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ อินเทอร์เน็ต และ โซเซียลมีเดีย กำลังเข้ามามีบทบาทต่อการบริหารจัดการงานขององค์กรธุรกิจ ทำให้ผู้นำแต่ละองค์กร จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในโลกยุคดิจิทัลที่วงการธุรกิจเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างหนักหน่วงและรวดเร็วมาก ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างรุนแรง อะไรคือคำตอบต่อคำถาม “ทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากการผลิตหรือขายสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม?”
บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลสำาหรับ พ.ศ. นี้ไม่เพียงเป็นเครืองมือขับเคลือนธุรกิจ แต่ยังกลายเป็นยุทธศาสตร์สำาคัญที่เปิดโอกาสให้องค์กรทำางานได้อย่างไร้รอยต่อสร้างโอกาสและความแตกต่างในการเติบโตได้ไม่มีขีดจำากัด ซึ่งในงาน Thailand ICT Management Forum ปีนี้ยังคงความเข้มข้นของเนื้อหาและสาระความรู้
ทางออกที่เราใช้แต่ละวันให้คุ้มค่าที่สุดคือ "เขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกหรือแพลนเนอร์" เพื่อให้เราได้ทำเรื่องที่ตัวเองอยากทำ มีพลัง มีไฟ มาดูวิธีเขียนกัน...
“อย่าให้ใครว่าไทย” เป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายที่จะกระตุ้นให้คนไทยปรับเปลี่ยนทัศนคติ ลดเลิกพฤติกรรมเชิงลบ (ฟุ้งเฟ้อ ขี้โกง มักง่าย ไร้สติ) นอกเหนือจากการสร้างเครื่องมือตัวช่วยให้คนไทยได้ลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างวินัยทางการเงิน และปรับวิถีชีวิตไปสู่ความพอเพียง มีสไตล์ มีสตางค์ ยังมีการทำงานเชิงลึกโดยมูลนิธิมั่นพัฒนา ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการเครือข่ายฯ ร่วมมือกับคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำโครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายอนาคตไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
ทางออกที่เราใช้แต่ละวันให้คุ้มค่าที่สุดคือ "เขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกหรือแพลนเนอร์" เพื่อให้เราได้ทำเรื่องที่ตัวเองอยากทำ มีพลัง มีไฟ มาดูวิธีเขียนกั
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )