TMA  NEWS
Thailand Management Association
Past Activities

Past Activities

ทั้งหมด ( 54 )
เรียงลำดับ   :    ล่าสุดก่อน   |    เก่าที่สุดก่อน

TMA TOP TALK ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

01 พฤศจิกายน 2560   |  เวลา 10:49 น.
Mr. Adrian Cockcroft, Vice President, Cloud Architecture Strategy, Amazon Web Services มาร่วมบรรยาย ในหัวข้อ "The Business Transformation Journey”

Global Business Dialogue : Sustainable Development Goals

20 ตุลาคม 2560   |  เวลา 17:06 น.
TMA ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ จัดงาน Global Business Dialogue : Sustainable Development Goals ขึ้น ในระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการพัฒนาอย่างยืน

“A Night Out with CEOs”

20 ตุลาคม 2560   |  เวลา 16:44 น.
“A Night Out with CEOs” คือกิจกรรมหนึ่งของกลุ่ม CPMG (Corporate Performance Management Group) ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 9

Leadership Energy Summit Asia 2017 – Thailand (LESA 2017)

20 ตุลาคม 2560   |  เวลา 16:14 น.
Leadership Energy Summit Asia 2017 – Thailand (LESA 2017) คือเวทีสร้างแรงบันดาลใจที่ TMA ได้ร่วมมือกับสถาบัน The ICLIF ซึ่งเป็นสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งชาติประเทศมาเลเซีย

พัฒนาศักยภาพบุคลากรบางจากฯ

10 ตุลาคม 2560   |  เวลา 11:28 น.
หลักสูตร Certificate of Top Executive (CoT) จัดโดยความร่วมมือระหว่าง Thailand Management Association (TMA) และ Duke Corporate Education (DUKE CE)

TMA Trend Talk: Trends and Challenges in Digital Business Transformation

14 กันยายน 2560   |  เวลา 17:13 น.
เป็นงานที่อัพเดทเทรนด์ด้านเทคโนโลยีในด้าน cloud technology, digital technology เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ พร้อมก้าวเข้าสู่โลก Digital โดย ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์

การประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2560

06 มิถุนายน 2560   |  เวลา 16:10 น.
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮเอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

Thailand ICT Excellence Awards 2017

21 เมษายน 2560   |  เวลา 15:39 น.
TMA - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับองค์กรที่ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017

STI Forum 2016

26 ตุลาคม 2559   |  เวลา 17:19 น.
...สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมมือกับ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการรางวัลพระราชทาน “นักเทคโนโลยีดีเด่น” และ “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” มอบให้แก่นักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานโดดเด่นด้านการวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้กับนักวิจัยที่มีความมานะ อุตสาหะ และทุ่มเทให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยให้สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ...
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )