TMA  NEWS
Thailand Management Association
Article Sharing

Article Sharing

ทั้งหมด ( 211 )
เรียงลำดับ   :    ล่าสุดก่อน   |    เก่าที่สุดก่อน
โครงสร้างและเอกลักษณ์ของประชากรโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง จะส่งผลต่อสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่าง ๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ มาทำความเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ ได้ใน Destabilizing Demographics: the end of default identities จาก 9 Urgent Futures โดย Institute for the Future (IFTF)
อำนาจและความน่าเชื่อถือต่อองค์กรที่ลดลง ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร การที่องค์กรจะนำเสนอความเป็นตัวตนและข้อมูลที่ถูกต้องไปสู่ผู้รับ กลับเป็นสิ่งยากยิ่ง อะไรทำให้เป็นเช่นนั้น ติดตามได้จาก Power and Trust : the authorship of authority บทความ 9 Urgent Future เรื่องแรก จาก Institute for the Future (IFTF)
Atlas of the Decade – Geographies of Transition โลกในทศวรรษหน้าจะเปลี่ยนผ่านไปอย่างไร ปัจจัยอะไรทำให้การเปลี่ยนผ่านนี้ผันผวนรุนแรงขึ้น Institute for the Future, USA คาดการณ์โลกในทศวรรษที่ ’20-’30 เพื่อให้เราปรับตัวและเตรียมความพร้อมให้สามารถอยู่รอดและใช้ประโยชน์จากโลกที่เปลี่ยนแปลงในอีก 10 ปีข้างหน้าได้

ทำความรู้จัก VUCA

27 มีนาคม 2563   |  เวลา 17:11 น.
ไม่ว่าผู้นำองค์กรและมนุษย์ทำงานจะปรารถนาให้ธุรกิจเติบโตไปอย่างมั่นคงและเป็นไปตามแผนมากแค่ไหน ในโลกปัจจุบัน สิ่งเหล่านั้นกลับห่างไกลความจริงออกไปทุกที ความขัดแย้งระหว่างประเทศ สภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน ตลอดจนการแพร่ระบาดของ Covid-19 คือตัวอย่างประจักษ์พยานของ โลกใหม่ หรือ VUCA World ที่องค์กรและคนในยุคนี้ต้องเผชิญ
ข้อมูลจากการประชุมประจำปีของ WEF (World Economic Forum Annual Meeting 2020) ครั้งล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปเมื่อเดือนมกราคม 2563 ระบุว่า • การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 (Fourth Industrial Revolution) จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงงานกว่า 1,000 ล้านตำแหน่งซึ่งเทียบเท่ากับเกือบ 1ใน 3 ของตำแหน่งงานทั่วโลกในระยะอีก 10 ปีข้างหน้า
ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด เป็นสัญญาณที่บ่งบอกให้รู้ว่าโลกกำลังอยู่ในสภาวะที่เสื่อมโทรม เกิดจากการที่มนุษย์ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป จนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ทำให้เกิดวิกฤตทางธรรมชาติต่างๆ มากมาย จากการเสวนาบนเวที Global Business Dialogue 2019 ได้เปิดมุมมองความคิดการทำธุรกิจอย่างไรให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
อุตสาหกรรมอาหารถือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และกำลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก โดยหัวใจสำคัญของอาหารไม่ใช่เรื่องของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย แต่เป็นเรื่องของการผลิตอาหารอย่างไรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของมนุษย์ และมีอาหารที่เพียงพอต่อปริมาณประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ไม่สร้างปัญหาให้กับความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่างประเทศได้นำเครื่องมือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารมาแลกเปลี่ยนถ่ายทอดถึงการพัฒนากระบวนการต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร
ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยในฐานะประธานและเจ้าภาพการจัดงานประชุมอาเซียน ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” เป็นการมุ่งหวังให้อาเซียนรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวก้าวสู่อนาคตอย่างเข้มแข็ง ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค และสามารถวางรากฐานที่มั่นคงให้กับคนรุ่นหลัง โดยสาระสำคัญของการประชุมผู้นำมีดังนี้

Digital Visualizing Business Opportunities through Foresigh

08 พฤศจิกายน 2562   |  เวลา 17:16 น.
การคาดการณ์ หรือ Foresight คือ ความสามารถในการวางแผนเพื่ออนาคต เป็นการผสมผสานระหว่างความคิดและหลักการ เป็นทั้งมุมมองต่ออนาคตและการมองไปข้างหน้า ตั้งอยู่บนรากฐานของการตัดสินใจในวันนี้โดยตั้งใจให้ส่งผลกับอนาคต แต่การคาดการณ์ไม่ใช่เรื่องง่าย การสร้างความเข้าใจกับสิ่งที่คิดออกมายิ่งยากมากขึ้นไปอีกและทุกวันนี้ การพูดคุยเรื่องของ foresight ก็ได้กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องเข้าถึงมัน ในงาน “Outstanding Technologist Awards and STI Forum 2019” ได้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Visualizing Business Opportunities through Foresight” โดย Dr. Tamara Carleton ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Innovation Leadership Group ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มาบรรยายถึงวิธีการที่เราจะมองเห็นโอกาสทางธุรกิจผ่าน Foresight ได้ง่ายขึ้น ด้วยการทำ Visualization
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )