TMA  NEWS
Thailand Management Association
TMA Discovery Day 2018

TMA Discovery Day 2018

14 มีนาคม 2561 16:10 น.
Line
TMA Discovery Day 2018

TMA Discovery Day 2018

TMA จัดงานสัมมนา TMA Discovery Day 2018 “Future Knowledge Hunter”  โดยคุณวรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร ทีเอ็มเอ ได้กล่าวต้อนรับสมาชิก และแจ้งวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร พร้อมเปิดโอกาสให้เน็ตเวิร์คกันระหว่างผู้ที่อยู่ในวงการธุรกิจเดียวกันหรือต่างธุรกิจกัน นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก
คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซลาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด และรองประธาน TMA บรรยายหัวข้อ Future Thailand อนาคตที่จะเกิดขึ้นในเร็ววัน และบางประเด็นเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งงานนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 ท่าน