TMA  NEWS
Thailand Management Association
TMA Trend Talk #5

TMA Trend Talk #5

14 มีนาคม 2561 16:45 น.
Line
TMA Trend Talk #5

TMA Trend Talk #5
คุณไมเคิล จิตติวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด Google Thailand  กูรูทางด้าน Artificial Intelligence และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  และเป็นผู้สร้างระบบนิเวศน์ด้านดิจิทัลให้เกิดในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย  ให้เกียรติมาแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อ Digital Trend and Machine Learning ให้กับสมาชิกของ TMA เท่านั้น ซึ่งงานนี้จัดโดยฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ TMA