TMA  NEWS
Thailand Management Association
Magazine 2018 Issue 29 Apr - Jun

Magazine 2018 Issue 29 Apr - Jun

2 เมษายน 2561 11:03 น.
Line
Magazine 2018 Issue 29 Apr - Jun
ชีวิตยุคเทคโนโลยีที่จะต้องวนเวียนกับการพึ่งพาอุปกรณ์
ไฮเทค เพื่อเข้าถึงโลกออนไลน์ที่คอยอำนวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสาร พฤติกรรมคนจะมีชีวิตเหมือนกันทั้งโลก คือ
ออนไลน์ผ่านอุปกรณ์มือถือ พูดคุยกันผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ แชร์ภาพส่วนตัวให้คนติดตาม ค้นหาข้อมูลออนไลน์
ส่วนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ปัจจุบันจะถูกใช้ทำงานรับ-ส่งอีเมล
ค้นหาข้อมูล อ่านข่าว อ่านหนังสืออนไลน์ จัดการกับข้อมูล เป็นต้น
ทั้งหมดเกิดจากเทคโนโลยีที่เข้ามาในชีวิตประจำวัน และแทรกแซง
เข้ามาในระบบการทำงาน
ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นเรื่องของ “ยุคดิจิทัล”
ที่ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต และการทำงาน
ซึ่งนับจากนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกในเวลาอันรวดเร็ว
อย่างแน่นอน ธุรกิจต้องปรับทั้งกระบวนการคิดและวิธีการในการ
บริหารจัดการ เพื่อให้ทันและตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
และ เมื่อธุรกิจเปลี่ยนแนวทาง คนทำงานก็ต้องพัฒนาให้ทันความ
ต้องการของตลาด เพราะอนาคตคือ สิ่งที่ไม่แน่นอน วันนี้อยู่กับ
โลกดิจิทัล วันข้างหน้าอาจจะมีอะไรที่มากกว่านี้
และทุกวันนี้เรื่องราวของเทคโนโลยีมีมันสมองที่มีความฉลาด
มากขึ้นก็ได้เข้ามาลดบทบาทมนุษย์แล้ว อย่างที่เห็นได้ชัด คือ
ธนาคารได้เปลี่ยนรูปแบบเป็น Online Banking ได้เห็นหุ่นยนต์
เข้ามาทำงานในโรงพยาบาล และหุ่นยนต์ถือถาดอาหารเสิร์ฟตาม
โต๊ะอาหาร แน่นอนว่ายังมีอีกหลายอาชีพที่เทคโนโลยีเหล่านี้จะ
เข้ามาทำงานแทน โดยเฉพาะงานเอกสาร งานแอดมิน มีให้เราได้เห็น
ในไม่ช้านี้แน่ๆ
แล้วคุณ เตรียมพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง?


DOWNLOAD

 
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )