TMA  NEWS
Thailand Management Association
ติดปีกความสามารถในการแข่งขันประเทศไทยด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล Part 1

ติดปีกความสามารถในการแข่งขันประเทศไทยด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล Part 1

2 สิงหาคม 2561 15:00 น.
Line
ติดปีกความสามารถในการแข่งขันประเทศไทยด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล Part 1
ติดปีกความสามารถในการแข่งขันประเทศไทยด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล
“Powering Thailand Competitiveness through Digital Transformation”


สัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2018 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย “Powering Thailand Competitiveness through Digital Transformation” ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นหาแนวทางร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนขีดความสามารถของประเทศให้แข็งแกร่งและเติบโตอย่างมั่นคง 

ดร. คริสทอส คาโบลิส (Dr. Christos Cabolis) Chief Economist and Head of Operation IMD กล่าวว่าถึงแม้อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยจะลดลง แต่กราฟความสามารถในการแข่งขันของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพราะ GDP ของไทยเพิ่มขึ้นเกือบทุกปี ด้วยแรงเสริมจากการเติบโตของคนชั้นกลาง
ส่วนความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยปีนี้เพิ่มขึ้น สองอันดับ คือจากอันดับที่ 41 ในปี 2017 มาที่อันดับที่ 39  โดยคะแนนด้านความรู้ และเทคโนโลยีของไทยเพิ่มขึ้น แต่คะแนนความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตลดลง
ดร.คาโบลิส ชี้ว่าจุดแข็งของไทยคือ อัตราว่างงานต่ำ ภาษีต่ำ แรงจูงใจการลงทุนสูง Wireless Broadband และ ความเร็วอินเตอร์เน็ทสูง สิ่งทีต้องปรับปรุง คือ ระบบศุลกากร การขนส่งสินค้า ผลผลิตทางแรงงาน การศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และต้องเพิ่มการส่งออกสินค้าที่มี Value added หรือ สินค้าเทคโนโลยี
ดร.คาโบลิส กล่าวว่าประเทศที่มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคือประเทศที่ประสิทธิภาพการผลิต มีแรงงานที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง และ SME มีประสิทธิภาพการผลิตสูง ประเทศที่พร้อมรับ Disruption คือประเทศที่มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ดี มีความคล่องตัวรวดเร็วในการบริหารธุรกิจ และใช้ Information Technology ในส่วนนี้คะแนนประเทศไทยถูกดึงให้ต่ำเพราะเรื่อง e-government และการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ การปรับปรุงการละเมิดเหล่านี้จะทำให้ประเทศมีความน่าสนใจในการมาลงทุน และดึงดูดคนที่มีความสามารถให้เข้ามาทำงาน
สิ่งที่ประเทศไทยควรปรับปรุงคือ เพิ่ม ทักษะของพนักงานทางเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งคะแนนของไทยไม่เพิ่มขึ้นเลยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แต่คะแนนด้านการฝึกอบรมพนักงานดีมาก  พร้อมทั้งแนะว่าทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียของประเทศต้องตัดสินใจว่าควรเพิ่มงบประมาณด้านการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่จะเพิ่มความสามารถแข่งขันของประเทศ

PART 2    
https://www.tma.or.th/2016/news_detail.php?id=298

PART 3    https://www.tma.or.th/2016/news_detail.php?id=299

PART 4    https://www.tma.or.th/2016/news_detail.php?id=300
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )