TMA  NEWS
Thailand Management Association
ข้อดีของการทำธุรกิจในประเทศไทย

ข้อดีของการทำธุรกิจในประเทศไทย

24 สิงหาคม 2561 10:39 น.
Line
ข้อดีของการทำธุรกิจในประเทศไทย
ข้อดีของการทำธุรกิจในประเทศไทย 
(จากผลสำรวจของไอเอ็มดี)

เรียบเรียงเนื้อหาจากงาน TMA Discovery Day

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ประเทศไทยมีแนวโน้มการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทั้งทางภาครัฐและเอกชน โดยผลสำรวจของไอเอ็มดีได้ระบุข้อดีของการทำธุรกิจในประเทศไทย ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ค่อนข้างเป็นมิตร ทำธุรกิจด้วยไม่ยากนักอาจมีติดขัดบ้างเกี่ยวกับองค์กรของรัฐหรือเอกชนที่การตัดสินใจค่อนข้างเชื่องช้า แต่โดยทั่วไปคนไทยยอมรับการเข้ามาของธุรกิจใหม่ ๆ มาช่วยกันทำงาน ช่วยกันพัฒนา

2. คนไทยเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า 

3. เศรษฐกิจมีพลวัตรค่อนข้างดี และแข็งแกร่ง อาจเป็นเพราะที่ผ่านมาภาคธุรกิจรู้สึกว่าไม่สามารถพึ่งพิงภาครัฐได้นัก จึงเรียนรู้ที่จะอยู่รอดด้วยตัวเอง และมีภาคธุรกิจที่แข็งแกร่งหลายองค์กรไปลงทุนต่างประเทศและประสบความสำเร็จมากพอสมควร 

4. การทำธุรกิจในไทยเป็นสภาพแวดล้อมที่ต้นทุนไม่แพงมากนักถึงแม้ค่าแรงจะขยับขึ้นมามากแล้ว โดยเฉพาะช่วงหลังที่จีนขยับขึ้นสูงมากกว่า ไทยจึงมีต้นทุนที่แข่งขันได้ 

5. คนทำงานมีทักษะที่เก่งมากพอสมควร

 
ที่มา : นิตยสาร TMA Vol.8 Issue 30 Jul - Sep 2018

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )