TMA  NEWS
Thailand Management Association
ผู้บริหาร หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจบนเป้าหมายแห่งความยั่งยืน

ผู้บริหาร หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจบนเป้าหมายแห่งความยั่งยืน

17 กันยายน 2561 10:11 น.
Line
ผู้บริหาร หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจบนเป้าหมายแห่งความยั่งยืน
ผู้บริหาร หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจบนเป้าหมายแห่งความยั่งยืน

เป็นเรื่องน่ายินดีว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาคธุรกิจมีความตื่นตัวและให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางธุรกิจที่เดินหน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจบนเป้าหมายแห่งความยั่งยืนอยู่ที่ “ผู้บริหาร” ที่จะต้องมีวิสัยทัศน์
และมีหลักในการปฏิบัติ 3 ประการ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญ และกำหนดเป้าหมายเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินธุรกิจ สามารถอธิบายเหตุผล และยุทธศาสตร์ที่จะใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ จึงจะสามารถชักจูงให้พนักงาน คู่ธุรกิจ และหุ้นส่วนทางธุรกิจยอมรับ จึงจะนำมาสู่การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เปิดทางให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีโอกาสในการตัดสินใจ หรือที่เรียกว่า “Stakeholders Engagement” และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นและบริษัท การทำความเข้าใจและมีเป้าหมายร่วมกันเช่นนี้จะช่วยลดแรงกดดันเรื่องผลกำไรระยะสั้นลดลง

3. จัดการกระบวนการทำงานอย่างยั่งยืนให้เป็นพลวัตร โดยแต่ละองค์กรต้องปรับตัว และปรับความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
- ส่วนที่เป็นพื้นฐานที่จะไม่เปลี่ยนแปลง คือ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ความหวังดีต่อกัน ความไว้วางใจ
- ส่วนที่มีพลวัตรพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตามบริบทสังคมใหม่ๆ เช่น รสนิยม การใช้ชีวิต เทคโนโลยี เป็นต้น ภาคธุรกิจจึงต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้บริโภค และยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

ทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการทำให้โลกใบนี้เกิดความสมดุลและยั่งยืน เพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคต

************************ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร “คุณ” ก็ช่วยสร้างสรรค์โลก
ที่ยั่งยืนในอนาคตด้วยกันได้
Global Business Dialogue: Innovating for 
Sustainable Future
(ดูกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/GBD2018byTMA

#TMA #SDGs2018 #ความยั่งยืน 
#innovation #global #business


ที่มา: HTTP://WWW.BANGKOKBIZNEWS.COM/RECOMMENDED/DETAIL/693 
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )