TMA  NEWS
Thailand Management Association
การสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนควรทำอย่างไร?

การสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนควรทำอย่างไร?

21 กันยายน 2561 11:57 น.
Line
การสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนควรทำอย่างไร?
การสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนควรทำอย่างไร?
 
การทำธุรกิจหรือการพัฒนาธุรกิจในปัจจุบัน จะต้องคำนึงถึงหลายๆ ปัจจัยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง รวมไปถึงสังคม สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ แต่ประเด็นสำคัญที่ทุกๆ องค์กรจะต้องคำนึงถึงก็คือ
เราจะพัฒนาธุรกิจอย่างไร ให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง
 
เวทีเสวนา Global Business Dialogue: Sustainable Development Goals 2017 ได้จัดขึ้นเพื่อเปิดรับมุมมองรอบด้านจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งค้นหาโอกาสที่ประเทศไทยจะเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างมั่นคง ก็มีมุมมองน่าสนใจในเรื่องการสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนขององค์กรที่น่าสนใจมาฝากกันครับ
 
“น้ำตาลมิตรผล” เล่าว่า การดำเนินธุรกิจของมิตรผลอยู่ท่ามกลางแรงกดดันจากราคาอ้อยและความต้องการบริโภคน้ำตาลที่ลดลง ทำให้บริษัทมองหาลู่ทางในการผลิตสินค้าจากอ้อยที่หลากหลายมากขึ้น รวมไปถึงการนำของที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เช่น การนำชานอ้อยมาทำไม้ การนำกากอ้อยมาทำปุ๋ย เป็นต้น
 
“แดรี่โฮม” มองว่า ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ ต้องมาจากกรอบความคิด (mindset) ดังนั้นหากผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจคำนึงนึงผลกำไรเพียงอย่างเดียว ความยั่งยืนย่อมไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ระบบการผลิตในปัจจุบันมีความเชื่อว่าการใช้สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะจะช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่ในความจริง นอกจากไม่ได้ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้ว ยังก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายของผู้บริโภคด้วย บริษัทจึงมีแนวคิดในการกลับสู่ธรรมชาติด้วยการเลี้ยงโคด้วยหญ้าหรือวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้ โดยที่คุณภาพของผลผลิตยังอยู่ในระดับที่รับได้ ซึ่งในท้ายที่สุดก็ช่วยให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นด้วย
 
“เคซีจี คอร์ปอเรชั่น” บอกว่า ปัจจุบันคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยได้รับการยอมรับจากสากล สิ่งที่ไม่ควรละทิ้งคือ การใช้วัตถุดิบหรือภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วในชุมชนมาสร้างงานและความยั่งยืนในกับเกษตรกรไทยด้วย บริษัทได้นำข้าวไรซ์เบอร์รี่หักมาวิจัยและพัฒนา จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แป้งมิกซ์จนได้รับรางวัลจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA และปัจจุบันสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้แล้ว
 
ทั้งนี้ ในภาพรวม SDGs (Sustainable Development Goals) สามารถรวมเข้าไปในระบบการผลิตของหลายบริษัทได้ โดยเริ่มจากแนวคิดกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน และเป็นตัวช่วยให้เกิดนวัตกรรม ไปจนถึงโครงการด้าน CSR ทั้งนี้ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อย่างมลภาวะ ขยะทางทะเล ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ท้าทายประเทศไทย การที่จะบรรลุเป้าหมาย SDGs ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังทั้งจากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ทุกภาคส่วนต้องมีความตระหนักและออกแรงให้มากกว่าที่ทำอยู่ จึงจะผ่านไปไปได้ครับ
 
ที่มา:  เวทีเสวนา GLOBAL BUSINESS DIALOGUE: SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS  2017
 
 
************************ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร “คุณ” ก็ช่วยสร้างสรรค์โลก
ที่ยั่งยืนในอนาคตด้วยกันได้
Global Business Dialogue : Innovating for
Sustainable Future
(ดูกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/GBD2018byTMA )
 
#TMA #SDGs2018 #ความยั่งยืน
#innovation #global #business
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )