TMA  NEWS
Thailand Management Association
ความสามารถ 7 อย่างของผู้นำที่ต้องมี

ความสามารถ 7 อย่างของผู้นำที่ต้องมี

29 ตุลาคม 2561 12:00 น.
Line
ความสามารถ 7 อย่างของผู้นำที่ต้องมี
ความสามารถ 7 อย่างของผู้นำที่ต้องมี 

Leadership Mindset for Sustainability
ดร. ศิริกุล เลากัยกุล
Principle Consultant & Sustainability Advisor,
The BrandBeing Consultant Country Director, Sustainable Brands Thailand

-------------------------------------------------------

เมื่อพูดถึงการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมนั้นก็มักจะมีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยาก อาจเนื่องมาจากความไม่แน่ใจว่าการจะลุกขึ้นมาทำต้องใช้กรอบความคิดแบบไหน ความยากอยู่ที่ก้าวแรกที่จะทำว่าต้องก้าวไปแบบไหน ซึ่งปัญหาด้านความเป็นผู้นำ หรือ Crisis of Leadership นี้ก็เป็นหนึ่งในปัญหาของสังคมที่มีอยู่มายมากหลายมิติ ในปัจจุบันเรามีทรัพยากร มีเทคโนโลยี มีความรู้มากมาย แต่เราขาดผู้นำที่มีความเข้าใจและมีภาวะความเป็นผู้นำ ดังนั้นผู้นำจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ดร. ศิริกุล เลากัยกุล Principle Consultant & Sustainability Advisor, The BrandBeing Consultant Country Director, Sustainable Brands Thailand ได้อธิบายในงาน Global Business Dialogue 2018 : Innovating for Sustainable Future  ถึง “Sustainable Leadership” หรือความเป็นผู้นำที่ยั่งยืนว่า จะต้องเป็นผู้ที่สามารถทำในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าเป็นไปไม่ได้, มีวิสัยทัศน์, มีพลังสู้กับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา, 
สามารถอินทิเกรต 3P : Profit, People, Planet เข้าไว้ด้วยกัน ผู้นำยุคนี้ไม่สามารถเลือกว่าจะทำ Profit อย่างเดียวได้อีกต่อไป ธุรกิจจะต้องรับผิดชอบตั้งแต่ต้นน้ำ ทำธุรกิจด้วยความมีคุณธรรมจริยธรรม และทั้ง 3P จะต้องทำไปพร้อมๆ กัน จะรอทำ P นึงเสร็จแล้วค่อยไปทำอีก P ก็จะไม่ทัน รวมถึงมีการสร้างค่านิยมร่วมกัน (CSV - Creating shared value) เพื่อช่วยให้ทุกการกระทำของเรามีความยั่งยืนเพราะ
ทำมาจากระบบของความเชื่อไม่ได้ทำจากการถูกบังคับให้ทำ นอกจากนี้ ผู้นำยังต้องมีความคิดเป็นระบบเดียวกัน (systemic), มีการร่วมมือกัน (collaborative) มีความเชื่อในเรื่องของการเรียนรู้ มีความกล้าที่จะตัดสินใจและผลักดันผู้คน เพราะถ้าผู้นำไม่สามารถขับเคลื่อนคนในองค์กรได้ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะนำอยู่ข้างหน้า

ดร. ศิริกุล ได้สรุปถึงความสามารถที่ต้องมีของผู้นำ 
“7 Competencies of Sustainable Leader” ได้แก่
1. Personal Evolution มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา 
2. Emotions, Language ต้องเข้าใจว่าทั้งสองเรื่องนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารและนำคน
3. Systems Being & Thinking เข้าใจบริบทและความเกี่ยวข้องกันของระบบต่างๆ มีความคิดอย่างเป็นระบบ
4. Ontological Designing มีความสามารถที่จะออกแบบสิ่งที่ใช่หรือไม่ใช่ อะไรที่มีหรือไม่มี
5. Systemic Sustainability เข้าใจเรื่องความยั่งยืนที่จะต้องพึ่งพากัน โอบอ้อมเกื้อกูลกัน
6. Evolutionary Visions / Scenarios มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถมองเห็นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้
7. Adaptive Challenges and Collaboration ต้องเข้าใจความท้าทายที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และการร่วมมือกัน

ในเรื่องของ Collaboration ซึ่งเป็นข้อที่ 17 ของ SDG - Sustainable Development Goals ด้วยนั้น ดร. ศิริกุลได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาของโลกทุกปัญหาใหญ่เกินกว่าที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะสามารถแก้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นเราต้องร่วมมือกันทุกคน การจะลุกขึ้นมาทำอะไรเดี่ยวๆ นั้นเป็นไปไม่ได้ ซึ่งการร่วมมือนั้นนอกจากเป้าหมายร่วมกัน ยังจะต้องมีการแชร์ทรัพยากร ความเสี่ยง และผลประโยชน์ โดยการจะสร้างวัฒนธรรม Collaboration ผู้นำจะต้องสร้างวัฒนธรรมของคำว่า “We” ให้ได้ และผู้นำจะต้องมี mindset ครบทั้งสามส่วน ได้แก่ forward thinking คือมีวิสัยทัศน์, inward thinking เข้าใจและคิดถึงทั้งตนเองและผู้อื่น, outward thinking เป็นผู้ฟังที่ดี เปิดใจและมีความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ผู้นำมีความพร้อมสำหรับคำว่า “Collaboration” และพร้อมจะเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อความยั่งยืนที่มา: งานสัมมนา Global Business Dialogue: Innovating for Sustainable Future 
จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )