TMA  NEWS
Thailand Management Association
3 คำถามสำคัญที่จะนำไปสู่การทำ R&D

3 คำถามสำคัญที่จะนำไปสู่การทำ R&D

6 พฤศจิกายน 2561 10:07 น.
Line
3 คำถามสำคัญที่จะนำไปสู่การทำ R&D
3 คำถามสำคัญที่จะนำไปสู่การทำ R&D
Mr. Sean Ness
Business Development Director, Institute for the Future (IFTF), USA


งานหลักของ Institute for the Future (IFTF) หรือสถาบันเพื่ออนาคตนั้น ได้ขยายการทำงานมาสู่ภาคธุรกิจด้วย  โดย 3 สิ่งสำคัญที่สถาบันเพื่ออนาคตทำอยู่ก็คือ

การคาดการณ์ (foresight) > การหาข้อมูลเชิงลึก (insight) > การลงมือฏิบัติ (action)

ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้มีอยู่มากมาย การนำไปใช้ก็มีหลากหลายเช่นกัน คำถามสำคัญที่จะนำไปสู่การทำ R&D เพื่อให้เข้าใจและรู้เท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคตได้นั้น คือ เราจะต้องลองคิดดูว่า 

“ชีวิตของคนเราในอีก 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี จะเป็นอย่างไร" 
คำถามนี้จะนำไปสู่คำถามต่อไปที่ว่า 
“วิธีการที่เราใช้เพื่อทำอะไรบางอย่าง ณ วันนี้”  กับ 
“วิธีการที่เราใช้ในวันพรุ่งนี้ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร” 
คนที่ตอบคำถามเหล่านี้ได้ คือ คนที่จะประสบความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคต 

คำถามหลักเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกๆ อุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น 
ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งเรากำลังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในพฤติกรรมของผู้ใช้ แม้วันนี้จะมีกระแสรถยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยระบบอัตโนมัติเข้ามาบ้าง 
การใช้งานยังไม่แพร่หลายนัก แต่เมื่อไรก็ตามที่ self-driving car ได้เข้ามาสู่ตลาดจริงๆ สิ่งที่เราสามารถคาดการณ์ได้ก็คือ คนจะไม่ขับรถอีกต่อไป ผู้ใช้งานจะจำกัดอยู่ในกลุ่มคนมีฐานะร่ำรวย   เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้น ก่อให้เกิดช่วงเปลี่ยนผ่านในธุรกิจแต่ละประเภท ซึ่งถ้าบริษัทใดสามารถทำความเข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงกับช่วงปลี่ยนผ่านของธุรกิจของตนได้ บริษัทนั้นก็จะถือไพ่เหนือกว่า ควรเรียกทุกฝ่ายในบริษัทมาประชุมกัน เพราะคำตอบของคำถามนี้ต้องอาศัย Insight จากทุกๆคน

เพื่อให้เราสามารถคาดการณ์ว่าชีวิตของคนเราจะเป็นอย่างไรในอนาคตและเราจะจัดการกับเทคโนโนโลยีที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้นั้น เราควรรู้ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างเกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Internet of Actions จะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

1. ระยะสั้น: 
ระยะที่คนเราจะเชื่อมต่อกับทุกอย่าง เพื่อรวบรวมข้อมูลและสังเกตการณ์ 

2. ระยะกลาง: 
ยุคแห่ง Artificial Intelligence (AI) เช่น Siri ของ Apple เป็นระยะที่ความก้าวหน้าทาง machine intelligence and interaction มีสูงมาก แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ privacy ตามมา  

3. ระยะยาว: 
ยุคแห่ง Autonomous Machine Actors หรือ Bots นั่นเอง ทุกวันนี้เราเองก็ใช้งาน Bots อยู่แต่อาจจะไม่รู้ตัว เช่น การตั้งการตอบรับอัตโนมัติเมื่อลางาน เป็นต้น  

เราจะเห็นได้ว่าประเด็นเรื่องการใช้งานจริงในตัวอย่างข้างต้นที่กล่าวมา นำไปสู่คำถามสำคัญอีกคำถามหนึ่งที่ว่า “เราให้คุณค่ากับอะไรมากที่สุดเมื่อเอาเทคโนโลยีมาใช้งาน” คำตอบของหลายคนอาจจะเป็น “ประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย” (Efficiency and Convenience) แต่ในความจริงแล้ว “อารมณ์และความรู้สึก” กลับเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่เราไม่ควรมองข้าม เพราะคนเราทำอะไรก็มีอารมณ์ร่วมอยู่เสมอ การทำ R&D จึงไม่ควรลืมปัจจัยนี้โดยเด็ดขาด 

สุดท้ายนี้ เราควรระลึกอยู่เสมอว่า การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้นั้นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าประเด็นเรื่องการศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเลย เมื่อลองเอาเทคโนโลยีมาใช้จริง จริยธรรมและกฎหมายจะเป็นเรื่องที่ตามมาอย่างแยกออกจากกันไม่ได้ สิ่งสำคัญที่สุดการค้นคว้า สังเกตการณ์และจัดการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น คือ เราควรจะให้คุณค่ากับอะไรบ้าง

ที่มา : STI Forum 2018: “Future Thinking” 
โดย : สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )