TMA  NEWS
Thailand Management Association
กลยุทธ์ทางทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงรับความท้าทายทางเทคโนโลยี

กลยุทธ์ทางทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงรับความท้าทายทางเทคโนโลยี

12 พฤศจิกายน 2561 15:18 น.
Line
กลยุทธ์ทางทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงรับความท้าทายทางเทคโนโลยี
กลยุทธ์ทางทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงรับความท้าทายทางเทคโนโลยี
ในอนาคต  : กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์
Ms. Parul Munshi, Director, PwC South East Asia Consulting
 
ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 การฝึกให้คนมีทักษะที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ถือเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญสำหรับภาครัฐและเอกชน โดยจะต้องไม่ลืมว่า  สิ่งที่ควรลงทุนรักษาและพัฒนาให้ดีขึ้น ไม่ใช่ตำแหน่งงาน แต่เป็นตัวพนักงานทุกคน เห็นได้จากกรณีตัวอย่างที่รัฐบาลสิงคโปร์ได้เตรียมความพร้อมให้กับประชาชนตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อถึงเวลาที่แนวโน้มตลาดงานเปลี่ยนไป เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น สิงคโปร์ก็ยังมีทรัพยากรบุคคลที่พร้อมรับมือกับเทคโนโลยีได้อย่างทันท่วงที และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 
สิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์ทำเพื่อพร้อมรับความท้าทายทางเทคโนโลยีในอนาคต ได้แก่
 
สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนทุกคน โดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก 
วิเคราะห์ว่าคนแต่ละประเภทควรจะทำงานส่วนไหนจึงเหมาะสมที่สุด 
ผ่านหลักฐานทางข้อมูล
สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาวิเคราะห์ว่าทักษะที่ควรมีในอนาคตได้แก่อะไรบ้าง จากนั้นจึงจับคู่ทักษะของคนเข้ากับงานที่มี ซึ่งการจับคู่นี้ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อปัจจุบันเท่านั้น แต่เป็นการคาดการณ์สำหรับอนาคตด้วย โดยทำข้อมูลอย่างละเอียดเป็นตัวเลขออกมาเลยว่า งานแบบนี้ต้องการพนักงานกี่คน เป็นการช่วยให้ประชาชนแต่ละคนมีงานทำทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เสริมสร้างทักษะที่ใช้งานได้ในธุรกิจหลายประเภท
 
จะเห็นได้ว่ารัฐบาลสิงคโปร์มองการณ์ไกลไปถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นว่าแนวโน้มตลาดงานจะเปลี่ยนไป เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการใช้ชีวิต ประเทศไทยเองก็เช่นกัน ควรเอาข้อมูลเปรียบเทียบเด็กจบใหม่ต่อตำแหน่งงานที่ต้องการมาวางแผนสร้างคนที่เหมาะสมต่อไป
 

 
ที่มา : STI Forum 2018: “Future Thinking” 
โดย : สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )