TMA  NEWS
Thailand Management Association
EECi: Smart Connectivity in All Aspect: What's Next for Thailand

EECi: Smart Connectivity in All Aspect: What's Next for Thailand

17 ธันวาคม 2561 10:35 น.
Line
EECi: Smart Connectivity in All Aspect: What's Next for Thailand
EECi: Smart Connectivity in All Aspect: What's Next for Thailand
ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม


หลายท่านอาจจะได้ยินคำว่า Thailand 4.0 กันมาอย่างหนาหู แต่อาจจะยังงงๆ หรือสงสัยว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่ แล้ว 1.0, 2.0 มีไหม มันคืออะไร 
ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวบรรยายหัวข้อ EECi: Smart Connectivity in All Aspect: What's Next for Thailand ในงาน TMA Thailand Management Day 2018 อธิบายแนะนำยุคต่างๆ ของโลกในด้านอุตสาหกรรมไว้ว่า 

เราแบ่งยุคออกเป็น
ยุคที่ 1 เมือช่วงหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ยุคที่ 2 เป็นยุคที่เริ่มมีการใช้ไฟฟ้า 
ยุคที่ 3 ก็คือเมื่อมีคอมพิวเตอร์ เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อคเป็นยุคดิจิตอล 
และในปัจจุบันนี้ ยุคที่ 4 ก็เป็นยุคของการควบรวม หรือ Convergence และ พหุวิทยาการ หรือ Multidisciplinary ที่เป็นการรวบรวมเอาองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

องค์กร OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ได้มีการกำหนดหัวข้อการพัฒนาสำหรับอนาคตในด้านดิจิตอล, เทคโนโลยีชีวภาพ, พลังงานและสิ่งแวดล้อม และวัสดุขั้นสูง รวมกันไว้ทั้งหมด 40 หัวข้อ ซึ่งในแผน Thailand 4.0 นั้น ก็ได้หยิบเอาหัวข้อต่างๆ มาพัฒนาได้แก่ IoT, Robotic, Blockchain, Big Data, Bioinformatics, Medical & Bioimaging, Biofuel, Advance Energy Storage,  Nanomaterial และ Functional Material 
ทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนเนื้อหาสาระของ Thailand 4.0 โดยจะมี EEC หรือ Eastern Economic Corridor เป็นพื้นที่ฐานเพื่อช่วยในการพัฒนาตามเป้าหมาย

ซึ่งส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่ EEC ก็คือ เรื่องของการเชื่อมต่อเพื่อสร้างเป็นศูนย์กลางของการขนส่งและคมนาคม มีการวางแผนพัฒนาทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ โดยทางบกนั้น นอกจากถนนมอเตอร์เวย์เชื่อมระหว่างเมืองแล้ว ยังมีโครงการรถไฟทางคู่เพื่อเชื่อมต่อเขตอุตสาหกรรม และรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อสามสนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา เส้นทางเครือข่ายเหล่านี้จะเชื่อมต่อประเทศต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน

ส่วนทางอากาศจะมีการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเป็นศูนย์กลางคมนาคมทั้งถนน-เรือ-เครื่องบิน-รถไฟความเร็วสูง รองรับทั้งนักท่องเที่ยว ศูนย์ธุรกิจการบิน การส่งสินค้าและการซ่อมบำรุง มีการเชื่อมต่อสนามบินหลักทั้ง 3 ด้วยเครือข่ายทางบกอย่างครบถ้วน ซึ่งจะทำให้ EEC มีศักยภาพเป็นศูนย์ขนถ่ายสินค้าไม่แพ้ชาติอื่นในอาเซียน

ถัดจากเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC ท่านรัฐมนตรีไพรินทร์ ยังได้กล่าวถึงศูนย์คมนาคมพหลโยธินหรือสถานีกลางบางซื่อ ที่จะพร้อมเปิดให้บริการในปี 2564 อีกด้วย  โดยศูนย์คมนาคมพหลโยธินนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมแห่งใหม่ของประเทศ เชื่อมต่อการเดินทางทุกระบบทั้งรถไฟชานเมือง รถไฟทางไกล รถไฟความเร็วสูง รถไฟ Airport Rail Link และรถไฟฟ้าในตัวเมือง

สุดท้ายนี้ ท่านรัฐมนตรีไพรินทร์ยังได้เล่าถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางต่างๆ ในปัจจุบันที่มีอยู่ 4 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพ-นครราชสีมา-หนองคาย, กรุงเทพ-ระยอง, กรุงเทพ-หัวหิน และ กรุงเทพ-พิษณุโลก-เชียงใหม่ โดยกล่าวว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ เครือข่ายการคมนาคมเหล่านี้จะเชื่อมต่ออาเซียนเข้าไว้ด้วยกัน และการเดินทางไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ก็จะง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก

ที่มา : งานสัมมนา TMA Thailand Management Day 2018  
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )