TMA  NEWS
Thailand Management Association
สรุปประเด็นสำคัญ Technology Trends

สรุปประเด็นสำคัญ Technology Trends

15 กุมภาพันธ์ 2562 11:48 น.
Line
สรุปประเด็นสำคัญ Technology Trends
สรุปประเด็นสำคัญ Technology Trends

ในงาน Creative Talk Conference 2019 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีช่วงเสวนาในหัวข้อ ‘Technology Trends’ โดยคุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ผู้ร่วมก่อตั้ง Techsauce Media และคุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Blognone โดยได้กล่าวถึงทิศทางของภาพรวมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่กำลังจะมุ่งไปในอนาคต ซึ่ง The Standard ได้สรุปประเด็นสำคัญไว้ดังนี้
1. ABC หรือ AI, Blockchain และ Clound มีแนวโน้มที่แตกต่างกันดังนี้
- AI จะเป็นการพัฒนาให้เป็นระบบอัตโนมัติ สามารถทำงานที่มีลักษณะวนซ้ำ (Loop) แทนมนุษย์ได้ ซึ่งเมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจก็จะช่วยลดระยะเวลาการทำงานและทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานบางประเภทเท่านั้น เช่น การทำธุรกรรมทางออนไลน์ในบางธุรกิจที่ค่อนข้างเป็นวงแคบ ทำให้น่าจะเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้งานลดลงและยกเลิกไปในที่สุด
- Cloud เป็นบริการที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความไม่สมดุลของอำนาจการต่อรองระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้งาน เนื่องจากผู้ใช้มักจะเลือกผู้ให้บริการรายใหญ่ๆ ของโลกมากกว่า ทำให้ผู้ใช้เองเสียอำนาจการต่อรองกับผู้ให้บริการรายใหญ่ที่มีลูกค้าอยู่ทั่วทุกมุมโลก
 2. การขาดแคลนบุคลากรในสายงาน Data Scientist และ Data Engineering ทำให้เกิดปัญหาในแทบทุกองค์กรซึ่งเริ่มมีข้อมูลเก็บไว้เป็นจำนวนมากแต่ไม่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาสร้างเป็นข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานที่สร้างมูลค่าให้แก่องค์กรได้
 3. บริษัทใหญ่เริ่มมีทิศทางที่จะร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันเพิ่มมากขึ้น เช่น กรณีของกลุ่มธนาคารร่วมมือกับกลุ่ม Non-bank นำข้อมูลผู้บริโภคมาวิเคราะห์และพัฒนาจนเกิดเป็นบริการกู้ยืมสินเชื่อออนไลน์ (Digital Lending) ซึ่งเป็นบริการในรูปแบบใหม่ของธนาคาร
4. ภาพรวมเทคโนโลยีตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2018 และต่อเนื่องมาจนถึงปี 2019 นี้จะไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งสื่อในต่างประเทศก็มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าวัฏจักรของเทคโนโลยีจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดเหมือนในช่วง 10 ปีก่อนหน้านี้อีกแล้ว ดังนั้นธุรกิจที่สามารถนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดได้ก็จะประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น
5. เทคโนโลยีจะไม่ได้เป็นเทรนด์หรือเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ อีกต่อไป สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในทุกวันนี้คือการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการซึ่งเกิดขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์ นั่นคือมนุษย์จะเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ดังนั้นองค์กรต่างๆ จึงต้องปรับกระบวนการคิดของคนในองค์กรให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน 
6. การลงทุนในเทคโนโลยีจะต้องมีการตั้งวัตถุประสงค์ไว้ให้ชัดเจน แล้วจึงค่อยเลือกเทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ เพราะหากไม่มีการวางแผนให้รอบคอบก่อนการลงทุนในเทคโนโลยี สุดท้ายแล้วอาจจะเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าหากไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจได้
 
ที่มา : https://thestandard.co/technology-trends/
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )