TMA  NEWS
Thailand Management Association
การบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค Transformation ต้องทำอย่างไร?

การบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค Transformation ต้องทำอย่างไร?

13 กันยายน 2562 10:25 น.
Line
การบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค Transformation ต้องทำอย่างไร?
การบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค Transformation ต้องทำอย่างไร?


ในการทำ Organization Transformation สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของบุคลากร ซึ่งก็รวมไปถึง Talent, Leadership และ Culture โดยในงาน THAILAND MANAGEMENT DAY 2019 - GROWTH : Building Capabilities for the Future ได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ Culture and Leadership as Critical Capabilities โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิริพร เฟื่องมารยาท ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย และ คุณวาณี พิชเยนทรโยธิน ประธานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของ “คน” ที่ได้พบในองค์กรทั้งจากบริษัทที่เป็นของคนไทย และบริษัทข้ามชาติที่มีบริษัทแม่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา

คุณศิริพร ได้เล่าถึงการนิยาม หรือ define ความสามารถของคนที่ต้องการในยุค Transformation นี้ว่า เริ่มมาจาก วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท (Vision & Mission) หากในการเปลี่ยนแปลงนั้น บริษัทยังมี Vision & Mission เหมือนเดิม ก็ต้องไปดู Strategy ว่าในอีก 5 ปีนี้ เราอยากเห็นอะไร แล้วถึงมา define ว่าเราต้องการ culture แบบไหน ต้องการคนแบบไหน เรื่องของการ up-skill หรือ re-skill มันไม่ใช่เรื่องที่ทำกับวันสองวัน เราพัฒนามาตลอด ทั้ง Soft skill และ Technical ในส่วนของคุณวาณีก็เสริมว่า การสร้าง Talent จะไม่ใช่การยืดถือหลักเกณฑ์ที่ฝ่าย HR แต่จะเป็นการทำให้ leader มีส่วนร่วมในการช่วยกันกำหนด Success Profile ของคนที่เราต้องการ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับงานของแต่ละกลุ่ม สภาพแวดล้อม ความเคลื่อนไหวของตลาด และก็ Vision & Mission นั่นเอง

ในส่วนของวัฒธรรมองค์กร ทั้งสองท่านก็ได้เน้นในเรื่องของ Trust & Transparency และ Collaboration รวมถึงการ Empower ให้พนักงานมี Accountability ในสิ่งที่เขาทำ และการที่ก้าวข้าม Financial Reward หันไปเน้นที่การสร้างคุณค่าแทน เพื่อเน้นการทำเพื่อผู้อื่นมากขึ้น ไม่ใช่ทำแต่เฉพาะในแผนกของตัวเอง ซึ่งในเรื่องของ Empowerment คุณวาณีก็ยังได้เล่าเปรียบบเทียบถึงเรื่องการใช้ Flexi Time ที่ก่อนจะทำได้ คนในองค์กรต้องมี Discipline และ Maturity เพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรต้องมีการเตรียมพร้อมและตัดสินใจให้ดี และบทบาทของ HR ก็จะต้องเปลี่ยนจากการสร้างกฏระเบียบต่างๆ เป็นการสร้าง Skill ให้กับ Leader เพื่อให้มีความสามารถในการดูแลทีมได้ดีขึ้น ซึ่งคุณศิริพรก็ช่วยย้ำอีกครั้งว่าเรื่องพวกนี้สิ่งที่สำคัญก็คือ Trust, Transparency, Leadership และ Maturity 

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดนึงที่สำคัญกับ Transformation คือการทำงานแบบ Agile ซึ่งคุณศิริพรได้เล่าว่า Agile ไม่ใช่เรื่องของ Process แต่เป็นเรื่องของคนที่ทำงานด้วยกัน การที่องค์กรเป็น Flat Organization ทำให้คนทำงานได้เร็วขึ้น เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้เร็ว และเห็นโอกาสที่จะพัฒนาส่งต่างๆ ให้ไปได้มากขึ้น บางทีคนอาจจะนึกไม่ออกว่าลักษณะการทำงานแบบโรงงานจะ Agile ยังไง เพราะมันถูกครอบด้วยระบบ ด้วยโปรเซส แต่จริงๆ มันทำได้ ซึ่งคุณวาณีก็ยังได้เสริมเพิ่มเติมว่า Agile ถ้ามากไปก็อาจทำให้เกิด Chaos หรือความวุ่นวายได้ เพราะฉะนั้นก็จะต้องทำไรให้พอเหมาะพอดี

การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงก็เป็นสิ่งที่สำคัญใน Transformation ซึ่งคุณวาณีเล่าว่า “คน” เป็นปัจจัยที่สำคัญมาก การตัดสินใจไม่ใช่ว่ามาจาก CEO แล้วจบ แต่จะต้องมี Engagement กับทีม โดยการจัดการพูดคุยเพื่อให้พนักงานเข้าใจว่าเราจะทำอะไร ทำแล้วได้อะไร อยากให้คุณช่วยอย่างไร มีการตอบคำถาม ข้อสงสัยต่างๆ ทำให้พนักงานมีส่วนร่วม ไม่รู้สึกถูกทอดทิ้ง ก็จะทำให้การเปลี่ยนแปลงมีความสำเร็จมากขึ้น

จากประสบการณ์ที่ทั้งคุณศิริพรและคุณวาณีได้แชร์มา ก็จะเห็นได้ว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากในการทำ Organization Transformation ซึ่งองค์กรเองก็ต้องสนับสนุนอย่างเหมาะสมเพื่อให้ดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมา พร้อมกับมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจภายในองค์กร เพื่อที่จะให้กระบวนต่างเปลี่ยนผ่านต่างๆ ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี

ที่มา: THAILAND MANAGEMENT DAY 2019 - GROWTH : Building Capabilities for the Future 

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )