TMA  NEWS
Thailand Management Association
การสร้างทักษะแห่งอนาคตและขุมพลังความยืดหยุ่นภายใต้ความไม่แน่นอน

การสร้างทักษะแห่งอนาคตและขุมพลังความยืดหยุ่นภายใต้ความไม่แน่นอน

5 มิถุนายน 2563 14:36 น.
Line
การสร้างทักษะแห่งอนาคตและขุมพลังความยืดหยุ่นภายใต้ความไม่แน่นอน


การสร้างทักษะแห่งอนาคตและขุมพลังความยืดหยุ่นภายใต้ความไม่แน่นอน
(The Resilience-Building Power of Futures Thinking in Uncertain Times)

 
 
ถ้าหากใครยังตัดสินใจไม่ได้ว่า โลกที่เราอาศัยอยู่ควรจะถูกนิยามแบบไหน เป็นโลกแห่งความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน หรือมีแต่ความคลุมเครือ? สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ สามารถไขข้อสงสัยดังกล่าวได้อย่างชัดเจน เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของทฤษฎี Butterfly Effect ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ขนาดใหญ่ได้ โดยการระบาดของไวรัสโควิด-19  ถือเป็นประวัติการณ์ครั้งใหญ่ของโลกเลยก็ว่าได้ ไม่มีใครคาดคิดว่าจากผู้ที่ติดเชื้อไวรัสที่ถ่ายทอดจากสัตว์สู่คน (Zoonotic Disease) เพียงรายเดียวในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 นั้น จะส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกตกต่ำ และเพียงไม่กี่เดือนต่อมา หลายประเทศทั่วโลกต้องใช้มาตรการปิดและหยุดดำเนินกิจกรรมในโรงเรียน ร้านอาหาร ตลอดจนการเดินทางไปต่างประเทศและการชุมนุมในที่สาธารณะจะต้องถูกระงับชั่วคราว

วิกฤตการณ์นี้เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างของเหตุการณ์ที่ยากจะคาดเดาช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างวิกฤตการณ์อื่น ๆ ที่ผ่านมา เช่น เหตุการณ์ 9/11 ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2544 มหาอุทกภัยในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2554 และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์คนใดคนหนึ่ง ดังนั้น สิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องเตรียมไว้ให้พร้อมคือ การสร้างทักษะในการปรับตัวและดำเนินชีวิตบนความยืดหยุ่น พร้อมทั้งตระเตรียมเครื่องมือเพื่อรับมือกับเหตุการณ์   ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้

Institute for The Future (IFTF) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงวิธีฝึกทักษะที่จำเป็น 2 ประการ เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในกระบวนการคิดสำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนี้

ทักษะในการสร้างความยืดหยุ่น ประเด็นที่ 1 ค้นหาโอกาสใหม่ท่ามกลางความวุ่นวาย ผ่านการสร้างเครือข่ายทางสังคม (Find Opportunity in Turmoil through Socialstructing) กล่าวคือ การนำแนวความคิดของการสร้างเครือข่ายทางสังคม โดยอาศัยผู้คนกลุ่มเล็ก ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่า จนขยายกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ และประยุกต์ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดวางโครงสร้างทางสังคมให้เหมาะสมกับกลุ่มคนที่มีทักษะและความสามารถด้านต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์จากความรู้ ความสามารถของกลุ่มคนเพียงไม่กี่คน โดยไม่ได้มุ่งเน้นปัจจัยเรื่องเงินเป็นตัวขับเคลื่อน อาจจะเรียกว่า “การเพิ่มพูนศักยภาพของบุคคล” ตัวอย่างเช่น การรวมกลุ่มจิตอาสาทดลองจัดทำตู้อะคริลิกป้องกันโควิด-19 หรือ ความร่วมมือของธุรกิจโรงแรมที่ปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลสนาม (Hospitel) เป็นต้น ซึ่งกระแสการขยายตัวของกลุ่มบุคคลที่ต้องการออกมาช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤตินี้มีเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ทักษะในการสร้างความยืดหยุ่น ประเด็นที่ 2 รังสรรค์จินตนาการให้จับต้องได้ (Stretch Your Imagination)  ถึงเวลาที่เราจะต้องฝึกฝนการวาดความคิดในหัวออกมาเป็นภาพที่ชัดเจนให้ได้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทุกเหตุการณ์ที่แม้ยากจะคาดเดา แต่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยฝึกสมองให้ยอมรับความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความไม่สบายใจ การเตรียมตัวเท่านั้น ที่จะเพิ่มโอกาสในการรับมืออย่างเหมาะสม และเมื่อไม่อาจคาดเดาได้ว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินใด ๆ จะเกิดขึ้นเมื่อไร ดังนั้นการเตรียมความพร้อมจึงต้องทำตลอดจนเป็นปกติเท่านั้น เช่น การปรับตัวในอนาคตหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จะมีทั้งการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการใช้หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ

แม้ว่าการวาดภาพของอนาคตหรือค้นหาโอกาสใหม่ ๆ จะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่คุณสามารถเริ่มลงมือฝึกฝน สร้างกล้ามเนื้อสมองที่ยืดหยุ่นและเรียนรู้ได้ ถึงจะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน แต่คือเรื่องที่จำเป็นและไม่อาจละเลยได้อีกต่อไป ดังนั้น คุณควรสร้างทักษะความยืดหยุ่นให้กับตัวคุณวันนี้ ..พร้อมปรับเพื่อเปลี่ยนในการรับมือสู่โลกแห่งอนาคต
 
 
ที่มา: Institute for The Future (IFTF)
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )