TMA  NEWS
Thailand Management Association
“ The Cullinan : The Making of the Digital Board ” depa ร่วมกับ TMA จัดหลักสูตรเสริมศักยภาพกรรมการกำกับองค์กรยุคดิจิทัล

“ The Cullinan : The Making of the Digital Board ” depa ร่วมกับ TMA จัดหลักสูตรเสริมศักยภาพกรรมการกำกับองค์กรยุคดิจิทัล

29 มีนาคม 2565 11:57 น.
Line
“ The Cullinan : The Making of the Digital Board ” depa ร่วมกับ TMA จัดหลักสูตรเสริมศักยภาพกรรมการกำกับองค์กรยุคดิจิทัล
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )