TMA  NEWS
Thailand Management Association
“The Cullinan : The Making of the Digital Board” depa ร่วมกับ TMA จัดหลักสูตรเสริมศักยภาพกรรมการกำกับองค์กรยุคดิจิทัล - Positioning Magazine

“The Cullinan : The Making of the Digital Board” depa ร่วมกับ TMA จัดหลักสูตรเสริมศักยภาพกรรมการกำกับองค์กรยุคดิจิทัล - Positioning Magazine

29 มีนาคม 2565 12:16 น.
Line
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )