PRIVILEGES AND  PRICES
Thailand Management Association
Privileges and Fee

ฟรี

 1. รับสิทธิ์เพื่อเข้าดู และดาวน์โหลดข้อมูล บทความด้านการจัดการที่เป็นประโยชน์ในเชิงลึกจาก TMA Website เช่น รายงานสรุป Thailand Competitiveness Conference
 2. รับ E-Brochure เพื่อติดตามข้อมูลหลักสูตรสัมมนา และโครงการพิเศษต่างๆ ของ TMA
 3. เข้าร่วมกิจกรรมฟรีต่างๆ สำหรับสมาชิก เช่น TMA Trend Talk และ Special Briefing
 4. รับ TMA Magazine นิตยสารราย 3 เดือน ที่พร้อมไปด้วยข้อมูล สารประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการที่ทันสมัย
 5. รับสิทธิ์ฟรี บัตรสมาชิก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมส่วนลด 10 - 15% (สิทธิ์องค์กรละ 3 ท่าน)

ส่วนลด 10-15 %

 1. หลักสูตร Public Training Program เกือบ 100 หลักสูตรคุณภาพ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อาทิ
  • International Programs สัมมนาหลักสูตรจากสถาบันชั้นนำจากต่างประเทศสำหรับผู้บริหาร เช่น Berkeley Executive Coaching Institute และ IONOLOGY
  • TeamX
  • Team Max
  • EMDP - Management Development Program หลักสูตรหลักของผู้บริหารที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงในทุกมิติของการบริหารจัดการในองค์กร
 2. การจัดหลักสูตรการบริหารจัดการ In-Company Training สำหรับการพัฒนาบุคลากรขององค์กรท่านโดยเฉพาะ
 3. เลือกกลุ่มการบริหารงานที่ท่านสนใจ เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ในสายอาชีพต่างๆ จาก 6 กลุ่มการจัดการ
  1. Corporate Performance Management Group
  2. Information Technology Management Group
  3. Marketing Management Group
  4. Operational Excellence Management Group
  5. People Development Group
  6. Technology Innovation Management Group
 4. TMA DAY งานสัมมนาประจำปี เพื่อรับรู้วิสัยทัศน์และแนวโน้มการบริหารจัดการจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำของประเทศ
 5. TMA Business Trip ร่วมเดินทางกับผู้บริหารสมาชิก TMA ในการเยี่ยมชม รับฟังการบรรยายจากองค์กรและบริษัทชั้นนำในต่างประเทศทั่วโลกที่เป็นเครือข่ายธุรกิจของ TMA
 6. Thailand ICT Excellence Awards งานสัมมนาและประกาศผลรางวัลเพื่อยกย่อง และเชิดชูองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 7. งานประกาศผลรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ Thailand Corporate Excellence Awards เพื่อยกย่องและเชิดชูองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารในด้านต่างๆ
 8. ส่วนลดและสิทธิประโยชน์การเข้าดูงาน เพื่อขยายโอกาสและเครือข่ายทางธุรกิจกับ TMA International Partner เช่น HKTDC- Hong Kong Trade Development Council, JMAC - Japan Management Association Consultants
 9. หน้าโฆษณาใน TMA Magazine แบบรายไตรมาส ส่วนลดสูงสุด 15% เมื่อลงโฆษณาในนิตยสารทั้งปี (แจกฟรีสำหรับผู้บริหารสมาชิก และผู้เข้าร่วมสัมมนา)

By Invitation Only

   (TMA ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อในการเรียนเชิญเฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรเข้าร่วมงานเท่านั้น)
 1. การเข้าร่วมงานสัมมนาระดับประเทศและระดับภูมิภาค เช่น Thailand Competitiveness Conference
 2. TMA TOP TALK ร่วมรับประทานอาหาร พร้อมรับฟังแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากแขกรับเชิญพิเศษทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูในระดับนานาชาติ

ประเภทสมาชิก

1. สมาชิกประเภทองค์กร ( Corporate Member )

ได้แก่ บริษัทธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ สมาคม มูลนิธิ และสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ขนาดองค์กร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี โปรโมชั่นพิเศษ รวมเงิน
1-100 คน 1,000.00 2,500.00 - 3,500.00
101-200 คน 1,000.00 3,500.00 - 4,500.00
201-500 คน 1,000.00 5,000.00 - 6,000.00
501 คนขึ้นไป 1,000.00 7,000.00 - 8,000.00
หมายเหตุ : อัตราค่าสมาชิกและค่าแรกเข้า ยังไม่รวมภาษี VAT 7%

2. สมาชิกประเภทบุคคล ( Ordinary Member ) แบ่งเป็น 2 ประเภท

บุคคลที่มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ สมาคม หรือ นิติบุคคลอื่นๆ

ประเภท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี โปรโมชั่นพิเศษ รวมเงิน
สมาชิกบุคคล 500.00 1,000.00 - 1,500.00
หมายเหตุ : อัตราค่าสมาชิกและค่าแรกเข้า ยังไม่รวมภาษี VAT 7%
3. บุคคลทั่วไป ( Website Guest ) ฟรี

บุคคลทั่วไป สามารถลงทะเบียนจองหลักสูตรอบรม กิจกรรมต่างๆของ TMA ในราคาปกติ และสามารถอ่านบทความต่างๆ บนเว็บไซต์

หากเกิดปัญหาการ Log In เข้าสู่ระบบ หรือต้องการตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิก
ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-319-7677 , 02-718-5601 ต่อ 112 หรือ 278

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )