Public Training
Thailand Management Association
Public Training

Mastering Virtual Selling: Empower Your Sales Team to Sell Virtually


Mastering Virtual Selling: Empower Your Sales Team to Sell Virtually

“การโค้ชในด้านของงานขาย” เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขาดหายไปในหลักสูตรการขาย หลักสูตร Mastering Virtual Selling ของเราจะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักขายด้วยทักษะการสอนแบบโค้ชตลอด 4 วัน และเทคนิคการฝึกอบรมการขายเสมือนจริง (Virtual Selling) ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติรายกลุ่มในการสร้างสายสัมพันธ์ (Rapport) ผ่านช่องทางแบบเสมือนจริง รวมถึงการแก้ไขปัญหาผ่านระบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและการปิดการขายแบบทางไกล เราใช้การผสมผสานระหว่างเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้น ไม่ว่าจะป็นการอภิปรายระดมความคิดแบบกลุ่ม การใช้กรณีศึกษา การถาม-ตอบปัญหาจากประสบการณ์จริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้วิธีการปรับการขายด้วยตนเองไปสู่การขายแบบเสมือนจริงอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์การอบรม

- อธิบายความแตกต่างระหว่างการขายปกติกับการขายแบบ Virtual Selling ได้

- ปรับ Mindset ในการขายเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายจาก Virtual Selling ได้มากขึ้น

- พัฒนาทักษะการขายแบบ Virtual Selling เพื่อสร้างความไว้วางใจและเพิ่มความน่าเชื่อถือเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

- นำเทคนิคการขายแบบ Virtual Selling ไปปรับใช้เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า พร้อมนำเสนอและปิดการขายได้อย่างเหมาะสม

 

เนื้อหาการอบรม

Session 1: Get All Set

- ความสำคัญของการขายเสมือนจริง (Virtual Selling)

- ความสำคัญและความแตกต่างของการขายแบบเดิมและการขายแบบ Virtual Selling

- การปรับแนวคิด (Mindset) สำหรับการขายเสมือนจริง

- เทคนิคสำคัญในการใช้แพลตฟอร์มการขายเสมือนจริงที่นิยมใช้ (Zoom and Ms.Team)

Session 2: Connect

- การวางแผนและการติดต่อกับลูกค้าอย่างมีกลยุทธ์

- การระบุคุณค่าและมอบข้อเสนอพิเศษที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

- เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในรูปแบบ Virtual

- เทคนิคการปรับบุคลิกภาพให้เป็นมืออาชีพสำหรับการขายแบบ Virtual หรือ VDO Calls

Session 3: Discover

- การเปิดการสนทนาและสรุปการประชุมกับลูกค้าในรูปแบบ Virtual ให้ราบรื่น

- ทักษะการตั้งคำถามที่มีประสิทธิภาพเพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า

- ทักษะที่สำคัญในการฟังเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง

Session 4: Deliver

- วิธีการขายที่ช่วยเพิ่มยอดขายและผลกำไรที่มากขึ้น

- เข้าใจถึงบุคลิกภาพ 4 แบบของลูกค้า และวิธีการบริหารความสัมพันธ์ในแต่ละแบบ

 

เหมาะสำหรับ

- ผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านการขาย ตัวแทนหรือนักขายขององค์กร นักพัฒนาธุรกิจ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบัญชีลูกค้า หรือผู้ที่ต้องพบปะลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสทางการขายในรูปแบบปกติ หรือการขายแบบ Virtual Selling

- ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการขายเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้


วิทยากร: คุณอุมาภรณ์ เอี่ยมภู่
- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้บริหารและพนักงานขาย ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศ และอดีตนักขายผู้ดูแลโครงการมูลค่าหลายร้อยล้านบาทในองค์กรมหาชน

- นักโค้ชด้านการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพนักงานขายและการตลาด

 

ค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม Vat 7%)

- สำหรับสมาชิก TMA (TMA-Member) : 12,500 บาท/ท่าน

- สำหรับบุคคลทั่วไป (Non-Member) : 15,500 บาท/ท่าน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม/สำรองที่นั่ง
- คุณณิชาภัทร (แหม่ม), คุณปิยสิทธิ์ (บุญ)
- Tel. 02-319-7677 ext. 221, 212
- E-mail : nichaphat@tma.or.th, piyasith@tma.or.th

 

หมายเหตุ
1. กำหนดการและระยะเวลาการอบรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. เนื่องจากเป็นการอบรม Online รบกวนเตรียมพร้อมก่อนเวลาการอบรมที่่ระบุไว้อย่างน้อย 15 นาที
3. หลักสูตรนี้สามารถปรับรูปแบบเป็น In-House Training ได้
4. หากท่านต้องการแจ้งยกเลิกการอบรม กรุณาแจ้งยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 15 วันทำการก่อนวันจัดการอบรม หากแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว TMA ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวน 50% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

Brochure_Mastering Virtual Selling-Empower Your Sa
654.6 KB   |   PDF
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )