ORDINARY   MEMBER
Thailand Management Association
Apply New Member

สมัครสมาชิก

ประเภท   :   

สมาชิกประเภทบุคคล ( Ordinary Member )

วันที่สมัครสมาชิก   :   17 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลเข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *
อย่างน้อย 8 อักขระ
ยืนยันรหัสผ่าน *

ข้อมูลส่วนบุคคล

คำนำหน้าชื่อ ( ภาษาไทย ) *
ชื่อ ( ภาษาไทย ) *
นามสกุล ( ภาษาไทย ) *
คำนำหน้า ( ภาษาอังกฤษ )
ชื่อ ( ภาษาอังกฤษ )
นามสกุล ( ภาษาอังกฤษ )
ตำแหน่ง ( ภาษาไทย ) *
ตำแหน่ง ( ภาษาอังกฤษ )
ฝ่าย / แผนก
เบอร์โทรศัพท์ *
-
เบอร์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์ *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี *

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

ที่อยู่ *
ถนน *
ภาค *
จังหวัด *
อำเภอ / เขต *
ตำบล / แขวง *
รหัสไปรษณีย์ *

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร ( ภาษาไทย ) *
ชื่อองค์กร ( ภาษาอังกฤษ )
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

ที่อยู่องค์กร

ที่อยู่
ถนน
ภาค
จังหวัด
อำเภอ / เขต
ตำบล / แขวง
รหัสไปรษณีย์

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ที่อยู่  *
ถนน  *
ภาค  *
จังหวัด  *
อำเภอ / เขต  *
ตำบล / แขวง  *
รหัสไปรษณีย์  *

ท่านรู้จัก TMA จากช่องทางใด

อัตราค่าบำรุงสมาชิก

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ( บาท )  *
500.00
อัตราค่าสมาชิกรายปี ( บาท )  *
1,000.00
ราคารวม ( บาท )  *
1,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( บาท )
105.00
ราคาสุทธิ ( บาท )
1,605.00

การชำระเงิน

ประเภทการจ่ายเงิน
หมายเหตุ   :   ทางสมาคมฯ จะส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ไปให้ท่านทางอีเมล์ภายใน 2 วันทำการ และส่งฉบับจริงไปทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ

รายละเอียดการติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ คุณเกวรินทร์ หรือคุณธนวัฒน์
โทร. 02-319-7677 ต่อ 112, 278 หรือ อีเมล์ keawarin@tma.or.th tanawat@tma.or.th

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และสิทธิพิเศษอื่นๆ สำหรับสมาชิก TMA
  2. สมาชิกพึงปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง TMA กำหนด เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
  3. หากมีผู้กระทำการใดๆ ที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้าง หรือใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ส่อไปในทางลามกอนาจาร TMA ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือหยุดให้บริการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  4. ข้อมูลที่ได้รับจากท่าน TMA จะถือเป็นความลับ ไม่นำมาเปิดเผยในที่สาธารณะก่อนได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการจากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  5. การสมัครสมาชิกของท่านจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติการเป็นสมาชิกจาก TMA จึงจะถือว่าท่านเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์

กรอกรหัสความปลอดภัย

กรอกรหัสที่เห็น
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ ( Cookie Policy )