top of page
Trend Talk บริหาร ใจ-กาย ให้ห่างไกล Work Syndrome - EP.1
Trend Talk บริหาร ใจ-กาย ให้ห่างไกล Work Syndrome - EP.1


บริหารใจ-กาย ให้ห่างไกล Work Syndrome (EP. 1/7)

รู้หรือไม่ว่า

- 4 ใน 5 ของผู้ป่วยซึมเศร้าเป็นวัยทำงาน Gen Y และ Z อายุ 21 ถึง 40 ปี

- มีพนักงาน น้อยกว่า 25% ที่กล้าออกมาพูดว่ามีปัญหาความเครียด

- 50% มีภาวะซึมเศร้าแต่ไม่เข้ารับการรักษา

- 78% ของพนักงานเต็มใจลาออก เมื่อเผชิญกับความเครียดในองค์กร


สุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคล แต่เป็นเรื่องขององค์กรและสังคมด้วยเช่นกัน ... คำถามสำคัญคือ จะทำอย่างไรให้สุขภาพใจกลับมาแข็งเเรง


มาเรียนรู้เรื่องนี้จากกิจกรรมดี ๆ ที่ TMA จัดให้สมาชิก “Trend Talk: บริหารใจ-กายให้ห่างไกล Work Syndrome” กับ ผศ. นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญด้าน Cognitive Behavioral Therapy (CBT)


อยากรู้เป็นสมาชิก TMA มีดีอะไรอีก คลิกเลย

 https://www.tma.or.th/privileged-member

bottom of page