top of page

ห้องประชุมขนาดเล็ก ชั้น 1

ขนาดพื้นที่

- กว้าง 6.5 เมตร
- ยาว 7.4 เมตร
- สูง 2.5 เมตร
- ขนาดพื้นที่รวม 69.5 ตร.ม.

สิ่งอำนวยความสะดวก

- ไมค์ติดตั้งภายในห้องที่โต๊ะ
- ระบบเสียง
- โปรเจ็คเตอร์ / จอฉายภาพ
- Stationary : ดินสอ ปากกา
กระดาษโน๊ต
- Wi-Fi
- ที่จอดรถ

พื้นที่บริเวณด้านหน้าห้องประชุม

-

สำหรับ 10-15 ท่าน

-

logo-tma-1.png

สมาชิก TMA รับส่วนลด 25%

ค่าบริการเข้าใช้พื้นที่

(ไม่รวมค่าจัดเลี้ยง อาหาร เครื่องดื่ม)

3,500

เต็มวัน/ห้อง/วัน

2,000

ครึ่งวัน/ห้อง/วัน

แพ็คเกจพื้นที่ + อาหาร

เต็มวัน ( 8 ชม. )

  • 2 break

  • 1 lunch

-

บาท / คน

ครึ่งวัน ( 4 ชม. )

  • 1 break

  • 1 lunch

-

บาท / คน

bottom of page