top of page

ข่าวประชาสัมพันธ์ TMA “สร้างนักบริหารดีและเก่ง”ข่าวประชาสัมพันธ์

TMA “สร้างนักบริหารดีและเก่ง”


สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ (TMA) จัดโครงการ “สร้างนักบริหารดีและเก่ง” อย่างต่อเนื่อง 13 ปี เร่งพัฒนาเยาวชนไทยส่งเสริมศักยภาพให้มีความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่ดีและเก่ง เปิดหลักสูตร Future Global Competency ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆ นิสิตนักศึกษา ผลการตอบรับดีเยี่ยมจาก 15 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบญจจินดาโฮลดิ้ง จำกัด ในฐานะประธานโครงการ “สร้างนักบริหารดีและเก่ง” กล่าวว่า กว่า 13 ปี ที่มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการฯ ด้วยความมุ่งมั่นที่สำคัญ คือ การร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนเยาวชนไทยให้สามารถเรียนรู้ ปรับตัว เข้าสู่โลกธุรกิจยุคใหม่ โดยตระหนักถึงการพัฒนาผู้ที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ ให้เติบโตเป็น “ผู้บริหารที่ดีและเก่ง” ในอนาคต ที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ


น้องๆ นิสิต นักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯได้รับความรู้ เนื้อหาที่จำเป็นในการก้าวสู่การเป็นผู้นำที่มีศักยภาพและมีความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล โดยตลอดหลักสูตรมีท่านวิทยากร ผู้บริหารระดับสูงที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมากมายหลายท่าน สละเวลา มาให้ความรู้ ชี้แนะประสบการณ์ทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ให้กับน้องๆ และทางโครงการฯ ยังบรรจุหลักสูตร ที่มีเนื้อหาในด้าน Soft Skills อื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านธรรมาภิบาล จริยธรรม ศีลธรรม เพื่อให้สมกับที่เป็น “นักบริหารที่ดีและเก่ง” ต่อไป


“ในระหว่างการเรียนการสอน น้องๆ ยังมีโอกาสได้แสดงความสามารถในการวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจ วิเคราะห์ถึงแนวทางในการปรับปรุง ตัดสินใจแก้ไขปัญหา นำมาเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ แต่ท้ายสุดของโครงการนี้ คงไม่ใช่เงินรางวัล ผลการตัดสินไม่ได้บอกถึงความสำเร็จในอนาคต สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ประสบการณ์ที่มีค่า ความรู้ต่างๆ ที่น้องได้เก็บเกี่ยวไปจากโครงการฯ รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนๆ ต่างสถาบันฯ สิ่งเหล่านี้ ผมเชื่อมั่นว่า น้องๆ จะสามารถนำไปต่อยอด ไปพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพให้กับสังคมธุรกิจไทย” คุณวิชัย กล่าว

นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ เปิดเผยว่า ในปี 2560 นี้ มูลนิธิยุทธสาร ณ นครฯ ได้ออกแบบหลักสูตร “Creating Future Great Leaders” โดยนิสิตนักศึกษาใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 11 วัน แต่ละวันน้องๆ จะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่างๆ ในการก้าวสู่ผู้นำที่มีประสิทธิภาพตาม Future Global Competency ที่ทาง TMA ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากซีอีโอระดับประเทศ 50 ท่าน ในประเด็นเรื่องของผู้นำในอนาคต และนำผลมาวิเคราะห์คิดค้นเป็นหลักสูตรให้กับน้องๆ ประกอบด้วยด้าน Business Acumen และด้าน Leadership Essential อาทิ Business Ethic, Strategic Thinking Global Mindset, Business Transformation Through Digital disruption, Leadership Communication, Service Design เป็นต้น ซึ่งปีนี้เราได้เน้นหนักในเรื่องของประสบการณ์จริงและน้องๆ สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ออกไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง


“ในอดีตที่ผ่านมารูปแบบโครงการฯ คือ เป็นการฝึกอบรมระยะสั้น และให้นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ประกวดแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ / แผนการตลาด ประเด็นการเขียนในแต่ละปีจะแตกต่างกันไป โดยมีการจัดอบรมระยะสั้น 3-5 วัน หลังจากนั้นให้ทีมนิสิต ออกไปสำรวจตลาด จัดเตรียมแผน และกลับมานำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษาในช่วงท้ายโครงการฯ แต่ในปีมีการปรับรูปแบบใหม่ทั้งหมด น้องๆ ได้ถูกจัดแบ่งออกเป็น 5 ทีม แต่ละทีมถูกคละสถาบันการศึกษา และทางโครงการฯได้ให้แต่ละทีมเลือกตัวอย่างธุรกิจ ตั้งแต่วันแรกที่เปิดโครงการ ทุกคนต้องกำหนดคุณลักษณะของปัญหา หาจุดอ่อนของธุรกิจ รวบรวมข้อมูลหาแนวทางแก้ไข และเลือกทางแก้ไขที่ดีที่สุด มานำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการให้คะแนน และมอบรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้แต่ละทีมในวันปิดโครงการฯ ” นางสาววรรณวีรา กล่าว


โดยปีนี้ได้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 15 แห่งทั่วประเทศ นักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 35 คน และได้รับกระแสการตอบรับอย่างดีเยี่ยม ทั้งจากน้องๆ นิสิตนักศึกษา ท่านอาจารย์ รวมถึงคณะผู้บริหาร วิทยากร ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

***************************


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โทร. 02 319 7677 แฟกซ์ 02 319 5666

วิทยา วงศ์หล่อ (ปิ๊ก) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 080 022 9999, E-mail: wittaya@tma.or.th

ภัณฑิรา สร้อยมงคลศรี (ตา) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 096 191 5166, E-mail: phantira@tma.or.th

ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page