top of page

\'ทีเอ็มเอ\'ชี้องค์กรต้องปรับสู่โลกดิจิตอลเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

\"ทีเอ็มเอ\" ดึงผู้บริหารร่วมแชร์ประสบการณ์ หลังเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง ชี้ทุกองค์กรต้องปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลเทคโนโลยี สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA กล่าวในงานสัมมนาประจำปี \"TMA DAY 2016 Business Transformation: Reinventing the Company for Digital Disruption เมื่อเร็วๆ นี้ว่า นอกจากการที่ประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันกระแสโลก เพื่อเตรียมก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ธุรกิจจะต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ขณะเดียวกันยังมีอีกหลายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 เป็นเทรนด์ที่สามารถส่งผลกระทบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ เกิดการพัฒนาในทุกมิติของคนทำงาน ส่งผล กระทบทั้งกระบวนการการทำงาน รูปแบบสินค้าและบริการ วิธีการการเจาะตลาดและวางกลุ่มเป้าหมาย ความเกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมข้างเคียง ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องมองการณ์ไกล คาดการณ์ถึงสิ่งที่ไม่คาดฝันไว้ล่วงหน้า และเตรียมแนวทางการรับมือที่เหมาะสมกับองค์กร

ด้านนายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดสัมมนาด้วยหัวข้อ Craft Your Modern Business Vision : Transform Or be Obsolete กล่าวว่า ปัจจุบันทุกธุรกิจกำลังเผชิญความท้าทายที่เข้มข้นกับโลกใหม่แห่งยุคดิจิตอล ซึ่งเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า จะเห็นได้ว่ามีการนำเอาดิจิตอลและเทคโนโลยีมาแทนที่ จนมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นทั้งในภาคการผลิต, การเงิน, การบริการและภาคการสื่อสาร เป็นต้น และมีการแชร์ข้อมูล เรื่องราวหลากหลายในโซเชียลมีเดีย การส่งอี-เมล์ การซื้อขายสินค้าออนไลน์มากมาย การเกิดขึ้นของข้อมูลจำนวนมหาศาล ทุกวันนี้องค์กรขนาดเล็กและใหญ่ รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชน ต่างใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการกำเนิดธุรกิจใหม่ๆที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งการทำธุรกิจแบบเดิมอาจไม่ใช่คำตอบ องค์กรจำเป็นต้องปรับตัว สร้างเครื่องมือเพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ตลอดจนพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างกัน ทั้งภายในองค์กร ระหว่างองค์กร ในเครือข่ายภาคธุรกิจเดียวกัน

ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ดังกล่าว เพื่อการวิเคราะห์หรือการใช้ข้อมูลในเชิงการตลาด องค์กรจะต้องมีความสามารถในการแปลงความรู้นั้นออกมาให้กลายเป็นกลยุทธ์แผนการดำเนินธุรกิจและแนวทางการปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยม สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันอีกด้วย

นายสุพจน์ มหพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ยุคนี้ไม่มีใครสามารถผูกขาดธุรกิจได้ องค์กรขนาดเล็กก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกับองค์กรขนาดใหญ่ และสามารถเติบโตเป็นองค์กรขนาดใหญ่ได้เช่นกัน หากสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิตอลที่กำลังเกิดขึ้น ผู้บริหารองค์กรต่างๆจะต้องมองการณ์ไกลหาแนวทางการรับมืออย่างเหมาะสมกับองค์กร ควรนำกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ ถือเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับคนทำงานได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันองค์กรควรมีการเปิดกว้างทางธุรกิจ ผนึกกำลังกับพันธมิตรเพื่อให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่ง เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้


ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 11 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page