top of page

"ทีเอ็มเอ" เปิดวิชั่นซีอีโอ รับมือธุรกิจโลกผันผวน

อัปเดตเมื่อ 3 มิ.ย. 2565


ทีเอ็มเอ สกัดมุมมองซีอีโอแถวหน้าของเมืองไทย รับมือธุรกิจผันผวนในระยะ 5-10 ปี ซีอีโอส่วนใหญ่ระบุ"ผู้นำ"ในยุคถัดไป ต้องเห็นก่อน เห็นไกลและไปเร็ว มองธุรกิจไทยเชื่อมโยงภูมิภาคและโลก ที่สำคัญต้องกล้าเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนองค์กรสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page