top of page

ร่วมแสดงความยินดีกับองค์กรที่ได้รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2016 ทั้ง 9นายวิสิฐ ตันติสุนทร ประธาน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) (แถวหน้าสุดลำดับที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีกับองค์กรที่ได้รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2016 ทั้ง 9 สาขารางวัล ที่ได้ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฟ้นหาสุดยอดองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และมีความเหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่นๆ ได้นำแนวทางมาพัฒนาบริหารจัดการองค์กรของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล SMEs Excellence Awards 2016 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (แถวหน้าสุดลำดับที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page