top of page

M&A เรื่องใต้จมูก

อัปเดตเมื่อ 3 มิ.ย. 2565


คำกล่าวที่บอกว่า “ความพอเพียงนั้นงดงาม” (Small is beautiful) อาจใช้ไม่ได้สำหรับอุตสาหกรรมการเข้าซื้อกิจการและการควบรวบกิจการ (M&A : Merger and Acquisition) ที่นับวันความยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่ง (big, bigger and biggest is very very beautiful) จะกลายเป็นเสน่ห์เย้ายวนเกินห้ามใจ

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page