top of page

TMA จัด CMO Forum: The Future of Marketing Platformsสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ (TMA) จัดงาน CMO Forum: The Future of Marketing Platforms หรือ ทิศทางและอนาคตของรูปแบบโมเดลการตลาดของประเทศไทย โดยรวบรวมสุดยอดกูรู นักการตลาดชั้นนำของไทย มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการรับมือการตลาดยุคใหม่ การบริหารงานด้านการตลาดโดยใช้ระบบเครื่องมือและเทคโนโลยีสร้างสรรค์กิจกรรมการตลาดอย่างมืออาชีพ เข้าถึงบทบาทของซีเอ็มโอ (CMO) ในฐานะผู้บริหารด้านการตลาดในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนความแปลกใหม่ สร้างนวัตกรรมและปรับรูปแบบธุรกิจให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสร้างภาพลักษณ์ทางการตลาดที่ดีให้กับสินค้าและบริการในยุคปัจจุบัน

ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page