top of page

TMA จับมือ “ดีป้า” จัดงานใหญ่เสริมความแกร่งด้านดิจิทัลให้องค์กร


TMA จับมือ “ดีป้า” จัดงานใหญ่เสริมความแกร่งด้านดิจิทัลให้องค์กร


เพื่อส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลให้กับองค์กรต่าง ๆ และยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านดิจิทัลในประเทศไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “ดีป้า” จัดโครงการ “Digital Transformation Forum” และ “Thailand Digital Excellence Awards” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์


สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ได้กำหนดจัดงาน “Digital Transformation Forum” และ “Thailand Digital Excellence Awards” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับการบริหารจัดการดิจิทัลขององค์กรในประเทศไทยให้เท่าเทียมกับมาตรฐานระดับสากล ด้วยการนำเสนอ best practice โดยผู้บริหารด้านดิจิทัลจากองค์กรชั้นนำ รวมทั้ง การยกย่องและสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการดิจิทัล โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จาก The Boston Consulting Group (BCG) ผ่านเครื่องมือการวัดศักยภาพองค์กรด้านดิจิทัลระดับโลก


ภายในงาน “Digital Transformation Forum” TMA ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแบ่งปันความรู้และแนวทางการใช้ดิจิทัลในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น “The Revolution of Digital Supply Chain” โดยดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล “Digitalization as a Competitive Advantages” โดยคุณโฆษิต สุขสิงห์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของกลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคุณเอพริล ศรีวิกรม์ Country Manager, Google Cloud ประจำประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม “Designing Customer Centric Platforms” โดยคุณธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เวนเจอร์ส์ จำกัด “Creating Resilience for the Future” โดยคุณเฮอร์เบิต วงศ์ภูษณชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และคุณทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน) “Upskilling/ Reskilling the Digital Supply Chain” โดยคุณชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคุณวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ”Identifying Opportunities for Accelerating the Digital Transformation Journey โดย เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (BCG)


สำหรับงานประกาศรางวัล “Thailand Digital Excellence Awards” ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการดิจิทัล ได้มีการนำเครื่องมือของ The Boston Consulting Group (BCG) คือ Digital Acceleration Index (DAI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากลจากองค์กรชั้นนำระดับโลกมากกว่า 5,000 บริษัท และเป็นเครื่องมือที่มีความครอบคลุมในทุกภาคอุตสาหกรรม สามารถช่วยตอบโจทย์ในการวางแผนการพัฒนาองค์กรผ่านผลวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนที่ได้จากการประเมินและแนวทางการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล การประเมินองค์กรด้วย DAI จะครอบคลุม 4 เรื่องหลัก คือ แผนกลยุทธ์ธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดยดิจิทัล การใช้ดิจิทัลในการทำงานหลักขององค์กร เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการ การพัฒนาการใช้ดิจิทัลหรือการมีดิจิทัลใหม่ๆ ในองค์กร และการใช้ดิจิทัลที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการขับเคลื่อนองค์กร


งาน “Digital Transformation Forum” และ “Thailand Digital Excellence Awards” มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรด้านงานดิจิทัลและผู้สนใจทั่วไป โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 200 ท่าน บัตรสำหรับบุคคลทั่วไปราคา 1,200 บาท/ ท่าน สมาชิก TMA ราคา 900 บาท/ ท่าน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://tma.or.th/2016/events.php หรือโทร 0 2319 7677 # 271


ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page