top of page

TMA ร่วมผลักดัน SDGs ช่วยทุกภาคส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนTMA ร่วมผลักดัน SDGs ช่วยทุกภาคส่วนร่วมสร้างความยั่งยืน


วันที่ 15 กันยายน 2563 - 16:06 น.


ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน Sustainable Development Goals ขององค์การสหประชาชาติ และเพื่อสร้างความตระหนักว่า “ความยั่งยืน” ได้กลายเป็นปัจจัยที่ 5 สู่ความสำเร็จของธุรกิจ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จึงเตรียมจัดงาน “Sustainability Forum 2000 : Creating a Resilient City” ในวันที่ 16-17 กันยายน 2563 บนช่องทางออนไลน์ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ระดับโลกและประสบการณ์จากผู้บริหารชั้นนำทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อให้องค์กรต่างๆสามารถกำหนดกลยุทธ์และแผนงานที่มีประสิทธิผล เพื่อร่วมกันสร้างความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม


ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ต้องพึ่งพาความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ในการนำความยั่งยืนมาเป็นหนึ่งในเป้าหมายในการวางกลยุทธและแผนงาน เพื่อรักษาและสร้างสรรค์โลกที่ดีสำหรับคนรุ่นต่อไป และในมุมมองของการทำธุรกิจ จากสิ่งที่ในอดีตเป็นเพียงสิ่งที่ควรทำ ในปัจจุบันความยั่งยืนกลายเป็นสิ่งที่องค์กรต่าง ๆ จะละเลยไม่ได้ เพราะนั่นคืออนาคตของคนทุกคนบนโลกใบนี้


TMA จึงได้จัดงาน “Sustainability Forum 2000 : Creating a Resilient City” ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้แนวทางขององค์กรระดับโลกที่เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างความยั่งยืน รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศ


กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารของธุรกิจ กลุ่มสตาร์ทอัพ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป โดยมีค่าใช้จ่ายร่วมงาน 2,000บาท/ท่าน และบัตรแพ็ค 8,000 บาท/ 5 ท่าน ส่วนสมาชิกของ TMA จะได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมสัมมนาฟรี สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภาณิชา โทร.0 2319 7677 ต่อ 271 อีเมล panicha_j@tma.or.th


ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติและประเทศไทยมาร่วมให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น ประเด็น “Moving to Climate Resilience” โดยนายฮาราลด์ นายด์ฮาร์ด ในเรื่องแนวคิดการดำเนินงานที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อมกัน ศาสตราจารย์ โยฮัน ร็อคสตอร์ม จะมาเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและธุรกิจ ที่นำไปสู่การปรับตัวขนานใหญ่เพื่อความยั่งยืน นายฟิน มอร์เทนเซ่น ร่วมแบ่งปันการวางกลยุทธ์เพื่อปรับตัวตอบรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ “Strategic Planning for Resilience” นายโจนัส ธอร์นบลัม ในเรื่อง “Sustainable City by Using Smart Solution” จะมาเล่าเรื่องการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการสร้างเมืองที่ยั่งยืน


นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย มาร่วมแบ่งปัน best practice ในการจัดทำกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายยาช โลเฮีย บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และนางสุวรรณี สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและซีอีโอ ซีเมนส์ ประเทศไทย เป็นต้น


ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page