top of page

TMA วิเคราะห์ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ (TMA) ซึ่งเป็น Partner Institute กับ World Competitiveness Center แห่งสถาบัน IMD (International Institute for Management Development) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในการสำรวจและจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศมาตั้งแต่ปี 2540 เปิดเผยถึงการประกาศผลของ IMD ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ รวม 60 ประเทศทั่วโลกประจำปี 2557 ซึ่งในปีนี้สหรัฐอเมริกายังคงได้รับการจัดอยู่ในอันดับสูงสุด เช่นเดียวกับสวิสเซอร์แลนด์ที่อยู่ในอันดับรองลงมา ในขณะที่สิงค์โปร์เลื่อนขึ้นมาอยู่อันดับสามจากอันดับ 5 ในปีที่

ดู 64 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page