top of page

TMA สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม หวังยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม หวังยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน พร้อมดึงผู้บริหารองค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีด้วยระบบนวัตกรรมแบบเปิด ในงาน STI Forum "Creating the Right Ecosystem: Collaborating to Innovate" And Outstanding Technologist Awards 2016 โดยน.ส.วรรณวีรารัชฎาวงศ์ กก.บริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA เผยว่าเรื่องของนวัตกรรมได้กลายเป็นวาระแห่งชาติที่ทางภาครัฐพยายามผลักดันให้ผู้ประกอบการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและนำเข้ามาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการ ดังนั้น TMA จึงได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกมาเพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์ดังกล่าว "งานสัมมนาครั้งนี้ได้กำหนดประเด็นหลักสำคัญๆ ที่จะช่วยผู้ประกอบการได้จุดประกายมุมมองความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม ด้วยการต่อยอดจากสิ่งเดิมที่มีอยู่มาปรับปรุง เพื่อให้เกิดสินค้าและการบริการใหม่ กระบวนการทำงานใหม่ หรือรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้" "โดยการปรับใช้นวัตกรรมแบบเปิดนี้นับเป็นบทบาทสำคัญยิ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร รวมทั้งการยกระดับระบบนิเวศของนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน" ...ทั้งนี้ในงานยังจัดให้มีงานประกาศผลรางวัลพระราชทาน "นักเทคโนโลยีดีเด่น" เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานโดดเด่นด้านการวิจัยและพัฒนาให้สร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย สำหรับกำหนดการจัดงานจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม เวลา 08.30-16.30 น. ณ แอทธินี คริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.0-2319-7677, 0-2 718-5601 ต่อ 204 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tma.or.th


ที่มา... ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ฉบับวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page