top of page

TMA และสภาหอการค้าฯ จัดสัมมนาระดับภูมิภาค ASEAN Business Forum 2013 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดสัมมนานักธุรกิจอาเซียน ปีที่ 4 ตอกย้ำความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อพร้อมรับการเปิดตลาดเออีซี


คุณวรรณวีรา รัชฏาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้จัดสัมมนานักธุรกิจระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Business Forum) อย่างต่อเนื่อง มาเป็นปีที่ 4 โดยร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เตรียมความพร้อมให้กับภาคธุรกิจเพื่อก้าวสู่การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่งการสัมมนานี้ นอกจากเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้บริหาร ภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนและประเทศคู่ค้าอื่นๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับ การปรับตัวและเตรียมพร้อมของภาคธุรกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลกแล้ว ยังเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจ ซึ่งอาจนำไปสู่ความร่วมมือในทางธุรกิจต่อไปด้วย


ทั้งนี้ ในงานสัมมนาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2552 ได้มีการมุ่งเน้นในประเด็นต่างๆ ตั้งแต่การเตรียมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในตลาดอาเซียน ความร่วมมือและโอกาสของภาคธุรกิจอาเซียนในการนำจุดแข็งของแต่ละประเทศมาผนึกกำลังกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน ความสำคัญของการเชื่อมโยงอาเซียนใน แง่มุมต่างๆ อาทิ การคมนาคม ตลาดเงินตลาดทุน รวมไปถึงกระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น


“สำหรับปี 2556 นี้ ยังคงตอกย้ำด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เน้นเจาะประเด็น ความท้าทายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และปัจจัยที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถสร้างมูลค่าจากโอกาสที่อาเซียนเปิดให้ได้อย่างเต็มที่ (Challenges & Priority towards AEC 2015: Capturing the Value within) โดยมีการอภิปรายในเรื่องที่สำคัญ อาทิ ด้านการลงทุนกับตลาดอาเซียน การส่งเสริมการค้าในอาเซียน การพัฒนาธุรกิจภาคบริการ การพัฒนาผู้ผลิตห่วงโซ่อุปทาน การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความสามารถในภูมิภาค เป็นต้น”


คุณวรรณวีรา กล่าวต่อว่า ภายในงานสัมมนาทางสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากนักธุรกิจชั้นนำและ ผู้บริหารระดับสูง จำนวนกว่า 40 ท่าน จาก 12 ประเทศ มาร่วมแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันทรงคุณค่า ตอกย้ำถึงความสำคัญของเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ รวมถึงนักธุรกิจชาวต่างชาติเข้าร่วมงานสัมมนาฯ มากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะสัดส่วนของนักธุรกิจต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี จากเพียง 5% เป็น 30% ในปีนี้


“ TMA เชื่อว่าการดำเนินงานสัมมนาระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่องนี้ จะช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้กับ นักธุรกิจได้เตรียมความพร้อมจากหัวข้อต่างๆ ที่เราได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประเด็นที่สำคัญ และควรได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง เพื่อเป็นการตอบโจทย์พันธกิจของ TMA ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคไทยและจะขยายถึงภูมิภาคอาเซียนต่อไป” คุณวรรณวีรา กล่าวทิ้งท้าย

ดู 27 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page