top of page

TMA DAY 2016 - TMA เปิดเวทีดิจิทัลทรานฟอร์แมชั่น


TMA เปิดเวทีดิจิทัลทรานฟอร์แมชั่น


สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เกาะกระแสไทยแลนด์ 4.0 จัดสัมมนา TMA – DAY 2016 Business Transformation: Reinventing the Company for Digital Disruption" ดึงผู้บริหารองค์กรที่มีการนำดิจิทัลทรานฟอร์แมชั่นเข้ามาปรับใช้ภายในองค์กรมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ทำไมต้องเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหาร การตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงบุคลากรในองค์กร มุมมองการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นขั้นตอน ในวันพุธที่ 30 พ.ย. ศกนี้


จากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยปรากฏ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติของคนทำงาน ซึ่งเป็นเทรนด์ที่สามารถส่งผลกระทบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจต่างๆ ไม่สามารถทำงานแบบเดิมๆได้อีกต่อไป การอาศัยเพียงความรู้ความสามารถของผู้นำเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์เทคโนโลยีได้ดียิ่งขึ้น และเป็นกำลังในการพัฒนา ส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตต่อยอดสู่ความสำเร็จ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จของ Business Transformation คือ ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ทุกคนในองค์กร เห็นถึงกระบวนการปรับตัวที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเข้าสู่ยุคดิจิทัล และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล


ทางสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA ได้จัดงานสัมมนาที่ยิ่งใหญ่ประจำปี “TMA DAY 2016 Business Transformation: Reinventing the Company for Digital Disruption” โดยกำหนดประเด็นสำคัญที่เพื่อให้ผู้บริหารได้เตรียมความพร้อมในการรับมือ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยร่วมร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมอง ในการวางแผนกลยุทธ์องค์กร เพื่อให้ตอบรับกับยุคดิจิตอลจากผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจากองค์กรชั้นนำในประเทศไทย เปิดสัมมนาด้วยเรื่อง Craft Your Modern Business Vision: Transform Or be Obsolete โดย คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็น Transformation in the Digital Vortex โดยคุณอรรถพล อุไรไพรวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการตลาดองค์กร เครือเบทาโกร คุณกึกก้อง รักเผ่าพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คุณสุพจน์ มหพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ ที่มีประสบการณ์ด้านการเปลี่ยนผ่าน (Transform) ธุรกิจแล้ว มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งด้านการตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัพที่ได้ประสบความสำเร็จ


ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดให้มีขึ้นในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายนนี้ เวลา 08.30น.-16.30น. ณ แอทธินี คริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่โทร.02 319 7677, 02 718 5601 ต่อ 204 หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ TMA DAY 2016

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page