top of page

Magazine 2017 Issue 25 Apr - Jun

Magazine 2017 Issue 25 Apr - Jun

รู้หรือไม่คุณอาจจะกําลังโดนหุ่นยนต์แย่งงาน ?

ยังจํากันได้ไหมเมื่อสมัยเด็กๆ หุ่นยนต์เป็นของเล่นที่นิยมมากสุด แต่ปัจจุบันหุ่นยนต์เหล่านั้นถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีความสามารถเกือบจะเทียบเท่ากับมนุษย์จนได้รับการขนานนามว่า หุ่นยนต์อัจฉริยะซึ่งเริ่มเข้ามามีบทบาทสําคัญกับชีวิตของคนเรามากขึ้น หลายบริษัทปลดพนักงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่จ้างหุ่นยนต์เข้ามาทํางานแทนพนักงานเหล่านั้น และล่าสุดได้เห็นสื่อหลายแหล่งพาดหัวข่าว “หุ่นยนต์แย่งงานมนุษย์ทํา”จากของเล่นกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ และมาเป็นแรงงานอย่างที่เกิดขึ้นแล้วตามร้านอาหารบางแห่งที่มีการนําหุ่นยนต์เข้ามาเสิร์ฟอาหาร สร้างความแปลกตาให้กับลูกค้า โดยเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่น ยิ่งไปกว่านั้น จะเห็นว่ามนุษย์ได้พัฒนาหุ่นยนต์ให้สามารถดูแลคนป่วยได้แล้ว และตอนนี้คนญี่ปุ่นก็ตกงานกันเป็นจํานวนมากขึ้น เพราะแรงงานหุ่นยนต์ ดังนั้นหากวันนี้เรายังทําสิ่งเดิมๆในพื้นที่เดิมๆ สักวันเราก็อาจจะโดนหุ่นยนต์เหล่านี้เข้ามาแทนที่เช่นกัน มนุษย์เป็นผู้สร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ หน้าที่ของเราคือต้องใช้หุ่นยนต์ให้เป็น ฉะนั้นเราจะทําอย่างไรเพื่อให้เราสามารถควบคุมหุ่นยนต์ได้

bottom of page